Wiadomości

15 mln Gdańsk, ponad 1 mln Sopot. Tyle samorządy wydają na nauczanie religii

W Trójmiejskich szkołach odbywają się lekcje nie tylko religii rzymskokatolickiej, ale także innych Kościołów czy wyznań.
W Trójmiejskich szkołach odbywają się lekcje nie tylko religii rzymskokatolickiej, ale także innych Kościołów czy wyznań. fot. dolgachov/123rf.com

Ponad 15 milionów Gdańsk, ponad milion Sopot - takie roczne wydatki na wynagrodzenia katechetów wykazały, na wniosek Stowarzyszenia Świecka Szkoła Pomorze, urzędy miast. Gdynia takich danych nie przekazała. Nie są to pieniądze przeznaczone na nauczanie wyłącznie religii rzymskokatolickiej, ponieważ w trójmiejskich szkołach na takich samych zasadach nauczanie prowadzą też inne wyznania.zakończona Łącznie głosów: 1203
Zgodnie z Konstytucją RP (art. 53 ust. 4) religia Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

W Polsce katechizację w szkołach prowadzą 24 zarejestrowane Kościoły i związki wyznaniowe (na podstawie art. 53 ust. 4 Konstytucji RP oraz m.in. na podstawie ustaw o stosunku państwa do danego Kościoła). Najwięcej szkół organizuje nauczanie religii rzymskokatolickiej - od strony kościelnej nauczanie religii regulują przepisy prawa kanonicznego oraz Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 r. Zobowiązuje ono w sumieniu katolików do zapisania dzieci na szkolne lekcje religii.

Ranking szkół podstawowych w TrójmieścieMiliony od samorządów na naukę religiiZwolennicy "świeckiej szkoły" od dawna walczą o to, aby wyprowadzić religię ze szkół i całkowicie, również pod względem finansowania, odciąć ją od państwa. Aby pokazać, jaki jest udział samorządów w opłacaniu nauczania religii w szkołach i przedszkolach, zapytano samorządy o wysokość ich rocznego wkładu.

- Ponad 15 milionów Gdańsk, ponad 1 milion Sopot, po około 1,5 miliona Rumia i Wejherowo, prawie milion wydaje wiejska gmina Kolbudy, a ponad pół miliona gmina Kosakowo - takie roczne wydatki na wynagrodzenia katechetów wykazały nam urzędy miast i gmin - informuje Piotr Pawłowski, prezes Fundacji na rzecz Racjonalizmu, Humanizmu i Świeckości "Omnium", aktywista ruchu Świecka Szkoła Pomorze. - Celem środowiska świeckiego jest wywołanie poważnej i rzetelnej dyskusji o tym, co i w jakim zakresie samorząd powinien finansować w zakresie praktyk religijnych w szkole i innych przedsięwzięć Kościoła katolickiego. Uważamy, że podjęta lata temu decyzja o zagwarantowaniu dwóch lekcji religii tygodniowo to niesprawiedliwe uprzywilejowanie, a ocenianie wiary dziecka i wliczanie tej oceny do średniej na świadectwie to już kompletny absurd do pilnej likwidacji. Proszę również pamiętać, że samorządy dokładają do nauki religii z własnego budżetu. Są to więc środki, które można by przeznaczyć na zupełnie inne cele, z korzyścią dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy deklarują się jako wierzący.
Ile pieniędzy na nauczanie religii wydaje Gdynia? Aktywiści "Świeckiej szkoły" poprosili tamtejszy magistrat o informacje, ale ich nie otrzymali.

- Usłyszeliśmy, że mamy zwrócić się z tym pytaniem bezpośrednio do każdej ze szkół, bo oni tego za nas nie zrobią - mówi Piotr Pawłowski. - Pytamy więc, ale jest to proces czasochłonny. Kiedy zbierzemy wszystkie dane, podamy je do publicznej wiadomości.

Religia i etyka - lekcje nieobowiązkowe, ale problematyczneFinansowane jest nauczanie nie tylko religii rzymskokatolickiejChoć ruchy spod szyldu "świeckiej szkoły" walczą o to, aby pozbyć się ze szkół Kościoła katolickiego, religię na identycznych zasadach prowadzą też inne Kościoły i wyznania.

- W gdańskich szkołach odbywa się łącznie 51 godzin nauki religii dla 190 uczniów wyznań innych niż rzymskokatolickie - informuje Olimpia Schneidergdańskiego magistratu.
Gdyńska Szkoła Podstawowa nr 18, dla przykładu, ma w swoich szeregach troje uczniów biorących udział w lekcjach prowadzonych przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

- Są to zajęcia dla dzieci z Gdyni oraz okolicy, odbywają się w soboty w miejscu wyznaczonym przez związek wyznaniowy, ale na takich samych zasadach, jak lekcje religii rzymskokatolickiej - informuje Bartłomiej Przybyciel z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. - Nauczyciel jest zatrudniony przez szkołę w wymiarze czterech godzin tygodniowo i otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia. Z pakietem socjalnym włącznie. Po zakończeniu semestru nauczyciel wystawia uczniom zaświadczenie o zakończeniu nauczania na danym poziomie włącznie z oceną, która znajdzie się na świadectwie.

Co zrobić, aby w szkole odbywała się religia innego wyznania niż rzymskokatolickie?Na to pytanie odpowiedź jest prosta:

- Należy wyrazić takie życzenie do dyrektora szkoły - informuje Beata Wolak, przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty ds. kontaktu z mediami.
Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z etyki w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii - w porozumieniu władzami zwierzchnimi Kościoła lub związku wyznaniowego - w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Oznacza to, że zajęcia z etyki lub religii (określonego wyznania) są organizowane nawet dla jednego ucznia.

Zdarza się jednak, że niektóre Kościoły czy wyznania nie decydują się na skorzystanie z tego rozwiązania, organizując lekcje religii we własnym zakresie.

- Nasz zbór liczy 30 osób, w tym dziewięcioro dzieci. Nie mamy możliwości, aby organizować lekcje religii w szkołach (nie uda nam się zebrać dzieci w jednej szkole), ale nie mam o to do nikogo pretensji - mówi Paweł Bartosik, pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. - Jedyny plus, jaki dostrzegam w możliwości nauczania religii w szkole, to możliwość zaproszenia innych uczniów (którzy mieliby okienko), by mogli poznać inne Kościoły, poszerzyć horyzonty. Oczywiście za zgodą rodziców. Słuchając jednak, jak wielką otwartość deklarują niewierzący rodzice, sądzę, że nie byłoby z tym problemu.

Nastolatek w szkole. Przedmiot czy podmiot?Katecheta - nauczyciel jak każdy innyNauczyciele religii podejmują pracę w szkole na takich samych zasadach, jak nauczyciele innych przedmiotów, z jednym wyjątkiem - nie przyjmują obowiązków wychowawcy klasy (stanowi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.). Otrzymują takie samo wynagrodzenie jak inni nauczyciele, zróżnicowane m.in. w zależności od stopnia awansu zawodowego, do którego mają prawo jak inni nauczyciele.

Katecheci muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne i pedagogiczne analogiczne do tych, które spełniają inni nauczyciele. Katecheta (niezależnie od wyznania) musi zatem mieć wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne - określają to przepisy prawa.

Katecheci pracujący w szkołach i przedszkolach są traktowani na równi z innymi nauczycielami również w kwestii wynagrodzenia - regulują to przepisy ustawy - Karta Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Natomiast wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego zależy od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Warto podkreślić, że wynagrodzenia za pracę stanowią dochód nauczycieli religii, a nie związków wyznaniowych. Jak podaje KAI, w świetle przepisów prawa polskiego władze zwierzchnie związków wyznaniowych nie mogą mieć żadnych roszczeń finansowych w związku z pokrywaniem ze środków publicznych kosztów związanych z nauczaniem religii. Roszczeń takich nie mogą one wysuwać ani w stosunku do władz publicznych, ani też w stosunku do katechetów.

Religia na maturze?Wprowadzenie religii na maturze zapowiadał już w 2006 r. Roman Giertych. Teraz do pomysłu wraca minister Przemysław Czarnek. Taka możliwość miałaby pojawić się za dwa lata.

- To jedno z dyskutowanych rozwiązań. Ze strony Kościoła jest to jeden ze zgłaszanych postulatów - potwierdził wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski w jednym z wywiadów.
Według niego to pomysł, który warto rozważyć. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał, że w roku szkolnym 2019/20 na religię chodziło 87,6 proc. wszystkich uczniów.

- Skoro uczestniczymy w zajęciach religii, są uczelnie katolickie, chrześcijańskie, to zajęcia w szkole są przedsionkiem - argumentował.
Matura według niego miałaby być nieobowiązkowa. Egzamin byłby przygotowywany nie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ale przez Kościół. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Opinie (275) ponad 20 zablokowanych

 • (25)

  W szkole powinno być religjoznawstwo czyli nauka o różnych religjach i wyznaniach , a nie tylko jedna jedyna ta słuszna ns siłę lansowana . Nie dziwota iż ludziska powoli odwracają się od kościoła widząc jak on postępuje chodźby w przypadku obrony pedofili w swoich szeregach czy pazerność tego z Torunia . A ostatni pomysł z maturą z religii woła o pomste do nieba

  • 205 36

  • Właśnie, że nie powinno, ew. w ramach filozofii (13)

   W szkole za tą kase, lepiej zrobić zajęciach z psychologii (uczyć dzieci o emocjach, szacunku, zrozumieniu drugiego człowieka), przedsiębiorczości (skąd sie bierze pieniądz i jak działa rynek), i w odpowiednim momencie o seksulaności człowieka i nie mam tu na myśli karty LGBT (choć o LGBT tez powinny być zajęcia, że jest taka mniejszość seksualna i trzeba akceptować, każdego jakim jest jezeli nikomu innemu nie robi krzywdy)

   • 43 8

   • Dokładnie.... (11)

    Przy tym oszolomskim rządzie i ministrze z KUL nic się nie zmieni .

    • 21 4

    • twoj jednoznaczny pogląd mówi o tobie tyle że wiesz ile zjesz albo co w GW napiszą... (10)

     chrześcijaństwo to nie pieprz do g... tylko fundament naszej cywilizacji, kultury i nasza przyszłość w wolności. Portugalczycy mogą sobie kultywować święto marchewki lub papryczki ale siedzą bezpiecznie daleko na zachodzie ale my z racji położenia takiego a nie innego od wieków musimy wierzyć w krzyż bo to symbol naszej wolności... dzisiaj ze względu na ogólne polepszenie statusu w PL ci "nie-myślący" wierzą że pozostawieni sami sobie będziemy na zawsze wolni... nic bardziej mylnego...

     • 3 33

     • brawo

      100$ racji

      • 3 16

     • Krzyż symbol wolności? (1)

      Ktoś tu grubo coś pobiera...

      • 20 3

      • posłuchaj 15 minut radia ma w ryja - tyle wystarczy by zrobić sieczkę z mózgu

       • 6 1

     • (1)

      Do fundamentów naszej części Europy warto zaliczyć wierzenia i obrządki Słowian, które zostały zakazane od 996r. Tak, przedtem tez istniała cywilizacja ;)

      • 22 1

      • i religia

       • 7 0

     • Cywilizacji? xD A to Jezus był Polakiem, czy co? Wszędzie są krzyże, bo wieki temu pewna agresywna religia z zachodu zniszczyła naszą kulturę.

      • 11 3

     • Wolności? (1)

      Przypominam tylko, że niegdyś, nasz polski Kościół Katolicki był częścią Targowicy ;)

      • 9 3

      • Targowica

       ...i dalej jest .

       • 6 1

     • Fundamentami cywilizacji łacińskiej jaką dziś znamy, są przede wszystkim starożytny Rzym oraz antyczne dokonania Greków

      Chrześcijaństwo stało się religią państwową na niespełna wiek przed upadkiem zachodniorzymskiej części Cesarstwa ;)

      • 10 1

     • fundament srundament - tyle zła co chrześcijaństwo wniosło to chyba żadna religia - wyprawy krzyżowe , polowanie na czarownice, inkwizycja , aktualnie tuszowana pedofilia to ma być fundament cywilizacji ? - to system kontroli mas i ochronka dla dewiantów wyjętych z pod prawa świeckiego - co innego wiara w Boga który dal ludziom wolną wole i czeka by ich osądzić ostatecznie - symbole ? figurki ? złote szaty ? bursztynowy ołtarz ? to mają być kanony wiary czy zbędne ceregiele narosłe przez lata próżności i pychy maluczkiego człowieczka ?

      • 5 1

   • czym innym jest nauka a czym innym deprawacja

    Ja jak wielu Polaków NIE Życzę sobie w szkołach latarników, czy" propagowania ideologii lgbt, wśród Małoletnich i nieletnich- szkoła nie jest miejscem na "propagowanie ideologi lgbt+ Czy nie w Niemczech wśród członków LGBT+ nie była Partia Pedofili? bo gdzieś słyszałam czy w jakimś programie oglądałam

    • 0 0

  • Nie! (1)

   Nie powinno się posyłać po nauki dzieci do niebezpiecznych ludzi, bez względu na wyznanie.

   • 22 6

   • To że religia powinna być nauczana poza szkołą nie oznacza obowiązku posyłania dziecka.

    • 0 1

  • Tylko po cholere

   Nie ma czasu dobrze uczyć historii, matematyki, biologii. Mój syn w liceum mówi, że ma dość tego zasuwania z materiałem. Nie ma czasu o niczym podyskutować, bo czas, czas, bo programu nie zrealizują. Wrzuca się w jedną lekcje takie tematy jak Słowianie i Wikingowie - takie ciekawe rzeczy na całe 45 minut. Inne przedmioty podobnie. Po jaką cholerę religioznawstwo? Niech zaczną uczyć rzeczy potrzebnych w dzisiejszym świecie lepiej, jeśli już mają coś dokładać.

   • 24 3

  • te tematy poruszać można na lekcjach ''wos'',to powinno wystarczyć w tym ,a dzieciaki obecnie jak i katecheci olewają religię w takim charakterze, grunt to by nauczyć ''ojcze nasz'',zdrowaśkę ,wyklepać 10 przykazań, i o sakramentach niby świętych których sami (klechy) nie przestrzegają.

   • 12 1

  • I kto by to prowadził? Jak znam życie ex-katecheci i 90% czasu poświęcono by katolicyzmowi, bo to przecież główna religia u nas, a reszta po łebkach.

   • 10 1

  • Naiwna jesteś

   • 0 1

  • Sami eksperci - reformatorzy

   Religjoznawstwo - po wpisie widać jacy eksperci chcą naprawiać polską edukację.

   • 2 5

  • Tak było za Jaruzelskiego

   Za komuny na tych lekcjach grało się w karty, odrabiało zadania domowe i spało.

   • 1 2

  • Re

   W innych krajach Europy może być Religia na maturze i nie nikt nie ma z tym problemu. Wycofanie religii ze szkół jest niezgodne z Konstytucją (ostatnio krzyczano Konstytucją, Konstytucją, ale chyba powinno się krzyczeć, tylko to co mi się podoba z Konstytucji). Czy nie będzie to dyskryminacja i prześladowanie katolików, kiedy zabroni się im wychowywania dzieci w duchu jakim chcą? Religioznawstwo jest realizowane w ramach historii.

   • 1 4

  • Jeszcze..

   matura nie jest obowiazkowa, ale poczekajmy to sie doczekamy, nie tylko obwiazkowej ale i pissozbawienia.

   • 2 0

  • zastanawiające czy tylko pedofilia jest w kręgach kościelnych a przedstawiciele świeccy są czyści jak dziewica?

   Kto by zła nie wyrządzał, czyni zło nieważne jakiego jest koloru, religii czy zawodu warstwy społecznej, a ja sobie nie życzę aby nie wiadomo KTO o jakich poglądach, kwalifikacjach gdzie i jak zdobytych, z jakich materiałów chce korzystać, światopoglądzie uczył dzieci, młodzież gdyż wile "prądów religijnych/wyznaniowych" się wzajemnie wyklucza, np. Katolicyzm modlenie się do Trójcy Świętej, a Buddyzm to chyba? modlenie się o "opiekę/obłaskawianie demonów?"- np. proszę się przyjrzeć jakie demoniczne figury zwięczają dachy świątyń, jak wyglądają posagi, ile mają paszcz, rogów, kłów, kopyta, smoki, węże.... Nie można Panu Bogu zapalić świeczki a diabłu dać ogarek. Jeśli ktoś jest żądny zdobycia wiedzy to sam w dobie wszechogarniającej dostępności informacji-potrafi doczytać, doszperać co będzie chciał- a mówienie, że nie postępowo, zaściankowo- jak patrzę na "tą" postępową cywilizację zachodnią to jestem Dumna, że jestem Polką, i żyję w kraju gdzie nie ma zamachów bombowych a dziewczyny z byle kim hymm... szanują się bardziej, mniej się upijają niż na zachodzie "ucywilizowanym" dążącym do... no w sumie to do czego???

   • 0 0

 • Religia powinna wrócić do salek przy kościołach. (41)

  • 250 28

  • a dlaczego? (38)

   ja nie chce by moje dziecko chodziło kawał drogi ze szkoły na religie. Tak to ma na miejscu i tyle, W szkole religia nie jest obowiazkowa!

   • 10 46

   • skoro jest nieobowiazkowa, to dlaczego lekcje religii nie są na początku albo końcu dnia zajęć? (17)

    • 35 4

    • Bo trudno jeat ulozyc plan lekcji (4)

     Trudno jest ulozyc plan lekcji tak zeby wszyscy byli szczesliwi , idz do jakiejs szkoly i zapytaj dyrektora jak to dziala .

     • 1 25

     • (2)

      A co to kogo obchodzi?! Plan ma być tak ułożony, aby religia była na początku lub końcu!

      • 12 2

      • Plan się układa pod nauczycieli , pod lekcje bo matematyka fizyka chemia nie powinny rozpoczynać, nauczyciel nie może też być równolegle w 2 miejscach, jesteś dziecinny -tupnij jeszcze nozka albo idź zapytaj jak trudno ułożyć plan tak żeby wszyscy byli zadowoleni

       • 3 3

      • I zamiast fikcyjnej wiedzy , będziesz mial podstawowa wiedze na temat tego jak się układa plan lekcji w szkole bo na obecną chwilę to nie masz A piszesz bzdurne i roszczeniowe komentarze .

       • 3 1

     • Dlatego religia dla chętnych w soboty w salce przy kościele.

      Szkoły są ciasne, każda wolna sala powinna być wykorzystania do nauczania świeckich przedmiotów, uczniów każdego wyznania.

      • 6 1

    • znowu ten głupi argument o lekcjach religii na początku albo na końcu zajęć- wasza głupota jest porażająca (11)

     naprawdę trzeba nie mieć rozumu by nie pomyśleć że nie da się wszystkich klas zebrać w jednym czasie czy to na początku czy na końcu dnia, poza tym są to różne klasy i poziom religii jest różny. ale jak to wytłumaczyć oświeconemu lewactwu? beton

     • 2 29

     • (4)

      To nie chodzi tylko o to czy religia jest na początku czy na końcu, to jest tez kwestia zajmowania sal lekcyjnych, kwestia wykorzystania tego czasu w lepszy sposób ( np. lekcje ekonomii, psychologii, filozofii), oraz pieniędzy na etat dla nauczyciela.

      • 8 1

      • (1)

       Tak lekcja ekonomii dla wszystkich , gdzie podstawowy wybór tego kto chce czego się uczyc dodatkowo , w ogole masz dzieci ? Bo chyba nie skoro chcesz im wcisnąć dodatkowe lekcje .

       • 0 2

       • Napisz jeszcze raz komentarz zgodnie z zasadami składni, bo nie wiadomo o co w nim chodzi.

        • 2 0

      • (1)

       Już jest całe mnóstwo psychologów filozofów i taki efekt jest jaki jest , wymyślasz bzdury , zarzucasz dyrektorowi że plan źle układa bo przecież mógłby lepiej

       • 0 2

       • Jaki jest efekt?

        • 0 0

     • Piotr ty jak dziecko we mgle️

      • 5 1

     • (2)

      A co z dziećmi, które nie chodzą na lekcje religii? Mają się błąkać po korytarzach szkolnych i czekać na następne lekcje? Obecnie w wielu szkołach są klasy, w których na religię uczęszcza 30% - 40%. Nie życzę sobie aby moje dziecko miało "dziury w planie" i musiało czekać na następne lekcje!!!

      • 7 1

      • (1)

       Nie masz dzieci zapewne , moje siedzą na świetlicy lub w bibliotece , czemu twoje się blakaja po szkole?

       • 0 4

       • Z prostej przyczyny, biblioteka pracuje na pół etatu i jest w tym czasie zamknięta, a w świetlicy jest gigantyczny hałas i przebywają tam tylko dzieci z klas 1-3. A uwaga, że chyba nie mam dzieci świadczy tylko o Twojej inteligencji, bo to samo mógłbym powiedzieć o Tobie!!!

        • 1 0

     • Póki co jedynie dzieci nie uczestniczące na religiię mają w planie okienka. (1)

      Pozostałe zajęcia dziwnym trafem da się dopasować tak, żeby okienek nie było. Może by tak etykę, której dotyczy to samo rozporządzenie co religii wpleść w środek, żeby wszystkie dzieci miały po równo okienek?

      • 2 1

      • Bzdura , jedno moje dziecko ma na pierwszej jednego dnia A druga innego na końcu i zwyczajnie nie chodzi , a drugie ma w środku I jest na świetlicy. Czy wiesz że szkoła to nie koncert życzeń? Tego jeszcze brakuje żeby rodzice plan dnia za dyrektora w szkole układali. Ale paranoja

       • 0 3

   • (3)

    Ale maturę chcą wprowadzić jako obowiązkową i to jaszcze poza kontrolą ministerstwa

    • 7 4

    • (2)

     Mozesz wybrac czy przystepujesz lub nie - to nie obowiazek

     • 2 5

     • na (1)

      razie, z wynagrodzeniami też było tak, że miała być za darmo

      • 1 0

      • I miała być jedna godzina tygodniowo. pierwsza lub ostatnia.

       • 0 0

   • to ucz go sam religii skoro uważasz, że jest mu to niezbedne (1)

    • 18 5

    • dlaczego ktoś ma być stygmatyzowany z powodu swojej wiary i przekonań zgoła odmiennych od ogólnie przyjętych ?

     • 0 0

   • (10)

    Tak, a dzieci, które nie chodzą na religię, błąkają się po korytarzach! Teraz jest wiele takich szkół, gdzie na religię chodzi 50% dzieci, a czasami mniej!!

    • 14 4

    • po to jest biblioteka i świetlica nie pisz bajek (9)

     • 1 18

     • W podstawowce moze i jest swietlica

      Ale w liceach nie, a ze szkoly wyjsc nie mozesz. Z reszta juz widze ze 20 osob upchnietych w bibliotece, gdzie z reszta w tym samym czasie trwaja kolka zainteresown czy inne zajecia pozalekcyjne.

      • 12 1

     • Piotr (3)

      Czytając twoje wypowiedzi mam wrażenie, ze nie wiesz jakie rwali panują w szkołach

      • 3 1

      • (1)

       "rwali"???!!!

       • 0 2

       • Realia

        • 3 0

      • Pewnie że nie ma , sieje tu tylko ferment , moje dziecko ma możliwość wyjścia że szkoły gdy jest okienko , jest taka możliwość i deklaracja . Nie wiesz to zapytaj u siebie w szkole choć sądzę że zwyczajnie chcesz zasiać ferment i to mityczna szkoła z mitycznymi dziećmi. Zupelnie jak mowa o yeti

       • 0 2

     • (3)

      Ha ha ha, mam dziecko w siódmej klasie, świetlica przepełniona i NIE przyjmuje dzieci, które nie są zapisane, biblioteka pracuje na pół etatu i w czasie, gdy w planie jest religia, jest zamknięta!

      • 4 2

      • To zapisz dziecko , nie potrafisz ? (2)

       • 0 3

       • (1)

        Oj, o pracy szkoły nie masz zielonego pojęcia!!! Byłem nauczycielem przez 30 lat i NIE spotkałem takiej, w której do świetlicy zapisać można było dziecko z klasy wyższej niż trzecia!

        • 2 2

       • taaaa

        Normalnie dzieci niechodzace na religię idą do świetlicy... muszą być pod opieką nauczyciela....

        • 1 1

   • ok, ale

    1. niech religia będzie zawsze jako 1 lub ostatnia

    2. rodzice posyłający swoje dzieci na takie lekcje powinni je opłacać (zapłata dla "nauczyciela" religii)

    3. tak naprawdę KK wykorzystujacy szkoły by szerzyć swoją wiarę powinien płacić za wynajem tych sal

    • 11 1

   • a są lekcje religii Islam , Buddyzm , Hinduizm - czy w tym zakresie panuje dyskryminacja i indoktrynacja i jedynie jedyna słuszna religia jest narzucana bez dania wyboru ? a skoro nie biorą za nauczanie "co łaska" to może nich pity rozliczają

    • 6 0

   • a ja

    nie chce żeby moje dziecko było dłużej w szkole bo twoje ma daleko do kościoła

    • 5 0

  • tak - bo Religia to indywidualna sprawa każdego z nas a nie sprawa państwowa narzucana odgórnie

   • 11 1

  • Religia

   Chyba nie tak prędko przy panującym nam PiS-ie .Ale jak wróci do salek kościoła to kler zobaczy je puste !

   • 1 0

 • (14)

  To jakieś duże nieporozumienie! Samorządy nie powinny dawać na nauczanie religii nawet złotówki! Kiedy chodziłem do szkoły, lekcje religii odbywały się wyłącznie w salkach parafialnych! W obecnych czasach, kiedy coraz więcej rodziców nie posyła dzieci na religię, powinny one odbywać się poza szkołą. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy podczas lekcji religii, które często umieszczane są w środku planu, dzieci przebywały na korytarzu, a to się niestety często zdarza!

  • 177 22

  • I tu jestes w błedzie własnie obecnie religia ma byc w szkołach by dzieci nie marnowały czasu na dojscie parafi (3)

   Każdy ma prawo do nauki religii swojej w placówce edukacyjnej !!

   • 6 40

   • Tylko jesuskowe i odłamy dziwaczne finansowane i nauczane ?

    • 1 3

   • Świetny argument! Niedługo będzie wprowadzony nakaz skakania z okien, bo będzie bliżej do sklepu!!!

    • 11 2

   • To jeszcze wybudujemy internaty przy szkołach

    Aby nie marnowały czasu na dojście do domu..... Opiekunami niech będą ci w sukienkach bo po co im utrudniać.....To jest Twoje rozumowanie, taki Kubuś Puchatek z Ciebie....

    • 2 0

  • powinna być przynajmniej 1h religi dziennie wtedy społeczeństwo by sie nawróciło do Maryi (2)

   • 1 23

   • Niewiedzałem że Polska to kraj wyznaniowy , że kler rządzi i dzieli

    • 16 4

   • Maryi?

    A czemu nie matki boska? Czy innych wymysłów?

    • 0 1

  • historia (2)

   Lekcje religii w szkole, w Polsce były od tysiąca lat. Jedynie w latach 1963-1990 przysłani z Moskwy okupanci wyrzucili nauczanie religii ze szkoły! Marzysz o powrocie do tych czasów?

   • 3 18

   • A Ty się urodziłeś 1000 lat temu i wiesz, że wtedy były już lekcje religii! Doradzam poczytać trochę książek historycznych, tylko nie tych pisanych przez przedstawicieli PiSlamu, którzy piszą teraz historię na nowo!!!

    • 15 3

   • Poprawię Twoje domniemane daty.

    Religia w szkołach była do końca roku szkolnego 1955/1956. We wrześniu 1956 skończyło się łażenie po korytarzach szkolnych dla tych, którzy z różnych powodów nie uczęszczali na te lekcje. Ale widzę inny, dużo gorszy problem. Zrobiono próbną maturę z tematami z lat 1960 - 1975. Uczniowie o wszystkim wiedzieli, że jest to tylko dla chętnych uczestnictwa w tym teście. Na 40 osób z Języka zdali wszyscy, ale z matematyki, tylko jeden uczeń. Było tak dlatego, bo zakazano wszelkich pomocy. Wszelkie liczenie odbywało się w pamięci i na papierze. Ten egzamin był anonimowy i w celach badawczych.

    • 0 0

  • zgadza się - religia była dodatkowym obowiązkiem i jakoś dziwnie 99,99% chodziło na te bajki do kościoła, często wieczorem

   a dziś ci pseudokatolicy jak muzułmanie, chcą do wszystkiego przymuszać, ale wiary już brak...

   • 1 1

  • no az dziw bierze ze jeszcze do kuratorium nie zglosiles ze dziecko niechodzace na religie na korytarzu samo siedzi!!!!!

   Może artykulik o tym?

   • 0 1

  • gdzie te tlumy rezygnujace z religii? (1)

   No gdzie? U nas nikt nie wypisał a na religie chodzą dzieci rodziców niepraktykujacych; ateistow; agnostykow..... rodzice ci maja swiadomosc ze w kazdej chwili moga wypisac dziecko.... zostawiają bo wbrew waszym tekstom; dzieci lubią religie.... prawda też jest ze nie wszyscy uczestniczący na religie przystępują do komunii czy bierzmowania.... niektóre dzieciaki chrztu nie mają.... klasa o tym wie i nikt nikogo nie wyśmiewa czy wytyka za to.... widocznie dzieci i młodzież maja lepsze podejście do drugiego człowieka niż otwarci; tolerancyjni 'starzy'... którzy myślą ze tylko ich racja to No 1....

   • 0 3

   • A wiesz jak się czuje dziecko wytykane przez innych uczniów ?

    Że nawet dochodzi do siłowego udowadniania,że katolik jest lepszy ?

    • 0 0

 • znowu szczujecie (15)

  Dzień bez szczucia to dzień stracony. A ile wydaje Gdańsk na promocję LGBT, zdrove love?

  • 87 219

  • Puknij się w dekiel i pomyśl kto na kogo szczuje (2)

   • 31 15

   • jak ładnie (1)

    I kulturalnie. Nie ma jak to poczytać wypowiedzi wykształconych czytelników trójmiasta

    • 2 4

    • No to wpadaj czasem

     Zapraszamy. Wiemy, w swoim srodowisku masz rzadka mozliwosc obcowac.

     • 2 1

  • Religia w kościołach w soboty lub popołudniu. W szkole ew. filozofia i w jej ramach religioznastwo. (1)

   W szkole brakuje praktycznych zajęc z przedsiębiorczości i psychologi w kontekście nauki o uczuciach, zrozumieniu ludzi i szacunku - to jest ważne.

   • 35 8

   • Nauka o szacunku to w domu , to obowiazek rodzicow a nie szkoly .

    • 10 18

  • Prostactwo zawsze z jednej parafi się wywodzi . (1)

   • 2 5

   • Kto jest peostakiem nazywajac innych prosyakami ? To jakies podwojne standardy ?

    • 5 1

  • Mają rację! (4)

   Nie zgadzam się na finansowanie państwa wyznaniowego. W konstytucji jest zapisany rozdzial kościola od państwa. jakim prawem z naszych pieniędzy finansuje się księży i dyrektor szkoły nie ma wpływu na ich program i nauczanie??

   • 27 5

   • Jak wygra twoja partia to sie zmieni

    • 6 13

   • (2)

    Prawem słupków sondażowych. Myślisz, że pisowcy są religijni? xD Połowa to rozwodnicy, alimenciarze albo stare panny/kawalerowie. Kasa, misiu, kasa!

    • 18 4

    • (1)

     Chodzi o zmiany tak ? To po co piszesz jaki jest pis , przyjdzie twoja partia i zlikwidujecie religie choc szczerze watpie krora partia by miala to zrobic

     • 3 4

     • Widzę dla kolegi świat jest tylko czarny albo biały.

      • 6 0

  • niech ksiądz pójdzie się pomodlić

   zamiast wypisywać na forum bzdury o LGBT

   • 6 2

  • Religia do kościołów, powtarzam KAŻDA religia!

   • 5 0

  • Jakiego szczucia

   Jakiego szczucia? Zwyczajnie nie powinno byc finansowane ze wspolnych pieniedzy cos z czego korzysta tylko czesc osob. Kobiec kropka.

   • 3 0

 • Teczowa zaraza walczy aby pozbyc sie religi nie ze szkoły ale całkowicie z całego swiata !! (14)

  Oni maja własną religie i właśnie chcą religie zastapic swoją ,dlatego już wydaja książki do nauczania dzieci w szkołach.A najlepiej by chcieli wprowadzić przedmiot teczowa ideologia ideologia razem przez świat!

  • 51 197

  • (1)

   A czy wiesz że wielu księży też jest tęczowych , tylko nie widać pod sutanną

   • 36 7

   • Dokładnie!

    Widać po ilości molestowań chłopców.

    • 23 8

  • Sam jesteś zaraza!!! (2)

   Religia w XXI wieku to chore.
   Jak chcesz sobie czcić swoje wierzenia, to proszę bardzo, jest wolność wyznania , tylko nie narzucaj tego innym, którzy wierzą w coś innego albo w nic i mają prawo.
   Czym to się różni od państwa islamskiego??

   • 27 6

   • w państwie islamskim obcięliby ci głowę (1)

    • 0 7

    • czyli nic o niej nie wiesz - widzisz - religioznawstwo by wyeliminowało tego typu wypowiedzi z palca wyssane

     • 1 0

  • Tak, tak, gdyby nie ci okropni geje, to byłby to kraj mlekiem i miodem płynący xD

   • 17 5

  • Zaraza opanowała Twój mózg

   Tyle w temacie.

   • 7 1

  • Cóż, katolicyzm stał się ideologią antyludzką i wroga człowiekowi, więc ludzie się go zwyczajnie

   pozbędą. Tak jak pobyli się ideologii faszystowskiej i komunistycznej. Oczywiście nie całkowicie niestety, ale z katolicyzmem będzie tak samo. Czy powstaną strefy wolne od katolicyzmu ? Myślę, że jeśli powstały wolne od LGBT (tu nijak ideologii nie ma), to wolne od katolicyzmu tym bardziej, bo ideologia tu już jest!

   • 8 5

  • i jestem za tym zeby tych pasozytow nie utrzymywac. Kto chce w ten syjonistyczny zwiazek wiezyc to niechj poda swoj numer konta !!

   • 3 2

  • jak to mówią w aktualnie panujących czasach "chowaj dzieci bo ksiądz idzie"... nie bez powodu

   • 10 3

  • najbardziej tęczowe środowisko w Polsce, Europie i na świecie to panowie w czarnych sukienkach

   w Watykanie 80% kleru to homoseksualiści

   • 6 2

  • Ale cie porąbalo

   • 1 0

  • kościół w tej postaci to złoty cielec stworzony na uwielbienie szatana pełen hipokryzji kłamstwa i obłudy okraszony zamiłowaniem do wielbienia rzeczy doczesnych.amen.poczytaj historie kościoł katolickiego na świecie to może przejżysz na oczy

   • 2 0

  • a Tobie proponuję leczenie, od razu psychiatryczne :)

   • 1 1

 • sprytnie to sobie wymyślili biskupi (10)

  bo trzeba pamietać że taki ksiądz jego pensja i emerytura obciąża budżet i nasze podatki które mogły by iść na słuzbe zdrowia

  • 125 26

  • Dlaczego nauczyciele - księża nie odpowiadaja przed kuratorem oświaty, nie mają wychowawstwa, a pensje takie same (3)

   a jeżeli chodzi o pedofilie to prokurator nie może wejść do kościoła bo zasłaniają się vatykanem to niech Vatykan im płaci -

   • 101 18

   • Dokładnie, brawo!!!! (1)

    Kurator nie ma wpływu na to jak uczą , państwo w państwie!!!!

    • 10 4

    • Religia wyłącznie w salkach katechetycznych! Rozdział religii od Państwa !

     Polska jest świecka - to nie jest Państwo wyznaniowe i to już nie jest Średniowiecze :)

     • 11 1

   • Watykan ma mało i tylko na własne potrzeby - oni zbierają kasę a nie ją rozdają - tyle majątku , tyle bogactw nic nie wartych - warte dopiero wtedy jak uczynią komuś innemu dobro - a tak to są tylko skarby Szatana

    • 2 2

  • Pamiętam, jak obiecywali, że będą uczyć za fri i tylko dlatego wpuścili ich do szkół

   Dlatego przy negocjacjach z księżmi czy politykami może obowiązywać tylko jedna zasada: żadnych ustępstw.
   Tak samo z tymi maskami głupimi, zgodzisz się na jedną to założą ci dwie a potem trzy i zaraz w 10 będziecie chodzić - taktyka znana od tysiącleci.

   • 12 5

  • WOŚP musi zbierać, finansować, wyręczjąc państwo , Qurvitas otrzymuje z lekka B . Duużo ,z Naszych ,nawet się nie rozlicza ! (4)

   • 13 4

   • (3)

    Zankm zaczniesz kbrazac to sie zastanow , odwiedzalam placowke karitasu z ciezko chorymi ludzmi i super ze sa takie miejsca !

    • 3 8

    • a co ma caritas do nauki religi niech sobie będą i zbierają ale religia nie ma nic wspólnego z nauką (1)

     • 7 3

     • To co zbiorą ledwo wystarczy na pensje dyrektorów (w każdej diecezji jest dyrekcja caritas), sekretariaty, samochody służbowe.

      • 2 0

    • Te placówki są finansowane z budżetu i opłat wnoszonych przez chorego (jego rodzinę)!

     • 4 3

 • uważam że... (3)

  ...religia powinna zostac w szkołach ale powinna byc za darmo (tzn Państwo nie powinnio płacić a byc kosztem Kociołów). W szkołach bo po co dzieci mają się włuczuc po osiedlu idac z lekcji w szkole do kosciała na religie????

  • 14 84

  • To kto Zarazę watykańską będzie finansował ? Zbieracze złomu ?

   • 10 5

  • Włóczyć po osiedlu??

   Matko i córko! To całe nasze pokolenie jak przeżyło?? 40-50 latkow?? Całe życie chodziliśmy do kościoła na religię i coś nam się stało?? Za dużo ruchu?? Za mało ślęczenia przy biurku??

   • 13 1

  • żadnej religii w szkole, dość zatruwania umysłów gusłami w XXI wieku

   • 6 2

 • Stać nas na złote rydwany i stadion gigant? (9)

  To i stać na religię!

  • 41 89

  • W szkołach i przedszkolach powinni uczyć gender (2)

   A nie jakieś tam o Bogu

   • 3 24

   • Szkoła powinna być świecka

    Powinna szanować wolność wyznania. Nie powinno być tak że jedna wiara dostaje wszystko , a reszta łajno.
    To jest państwo w państwie.
    Nie zes*ajcie się z tym genderem. Co ma piernik do wiatraka??

    • 5 4

   • Dobrze gdybys ty się choć trochę pouczył ciemniaczku

    • 1 1

  • (2)

   Racja ,stać nas (naród )na płacenie za gorące stołki,wybory kopertowe,maseczki od trenerów, respiratory od handlarza bronią,fanaberje guru z Torunia to i stać na kolejną danine dla czarnych

   • 14 8

   • Brawo!!!

    Dokładnie - Polakom przestało nagle przeszkadzać że rząd ich puści w skarpetkach. Wolą dawać klechom niż pomyśleć że ich dzieci będą to spłacały przez dziesięciolecia!

    • 10 6

   • widzisz ludziuom to pasuje bo kiedyś za Po - jak można tak dać swój mózg ustawić pod dyktando rządzących ? słabe umysły są nie do ocalenia ,....

    • 0 0

  • Nie stać nas już na nic (1)

   Dług publiczny przekroczył kolejne granice. Już dawno Polska jest bankrutem.

   • 10 6

   • I w unii nikt o tym nie mowi ? Serio szok , gdzie ty pracujesz ze takie newsy masz ? W rzadzie?

    • 4 8

  • To jedyne na co nas nie stać, gusła każdy uprawia we własnym zakresie, u siebie i na własny koszt

   • 2 1

 • Jesteś pro choice? (1)

  Ale w kwestii wyboru nauczania religii już nie?

  • 6 25

  • Sobie ucz, ale nie mam zamiaru płacić za to. Nie chcę, aby moje dzieci miały okienka, bo twoje ma zajecia dodatkowe.

   • 8 2

 • W konstytucji jest to ujete (3)

  Wszystko w temacie!

  • 12 17

  • Państwi Świeckie ,rozdział kościEła od wadzy !!!

   • 7 4

  • Jest- rozdział kościoła od państwa! (1)

   • 7 2

   • Nie ma!

    • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum dziecko

 • BLW chusteczki wielorazowe cześć googlowałam trochę nt. BLW i znalazłam topic...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Michalina

 • Pytanko (4) Cześć dziewczyny staram się o dzidziusia, test wyszedł dwie kreski ale jedna bardzo blada,...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń

 • Koktajle warzywne (3) A ja mam pytanko. Od 12 dni jak już wcześniej pisałam pije koktajle owocowe. Właśnie...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Prista

 • ftgxniia cialis 1 mg

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Kiasum

 • Rekrutacja do przedszkola Gdans (3) Dziewczyny jak sprawdzić które przedszkole jest "nasze" które to nasz rejon. Nie zawsze te...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Wiśnia

 • jak wygląda sytuacja na porodówkach?... Mam pytanie - czy któras z Was ostatnio rodziła? podobno b. ciężko dostac się na porodówkę-...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: ja

 • poród w covidzie Mam pytanie - czy któras z Was ostatnio rodziła? podobno b. ciężko dostac się na porodówkę-...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: ja

 • Ginekolog na NFZ Mam pytanko Jakiego lekarza na NFZ polecacie ? Niestety mój chwilowo jest niedostępny

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: PatiGDA

 • zabawki dla dzieci i nie tylko Rusza nowa grupa na Facebook, dołącz jeśli interesują Cię ciekawe pomysły na zabawę z...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: alimama

 • Ciaza (2) Witam zrobilam test ciazowy trzy dni po spodziewanej miesiaczce druga kreska widoczna ale...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Emilia

 • Manipulacja dzieckiem w przedszkolu. Dzień dobry, mam taką sytuacje w przedszkolu. Może ktoś mi poradzi co mam zrobić. Mój synek...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Gość

 • Wolicie cesarkę czy naturalny poród? (8) Możecie napisać co wolicie lub co już przeszliście

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Jacooberka2008

 • Nowe coś Można sobie pogadać

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Jacoober2008

 • Żłobek gdynia Witam czy kogoś dziecko uczeszczalo do żłobka trampolina w Gdyni na ulicy wielkopolskiej?

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: ewamp

 • udutimwt viagra how to get a prescription

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Kiasum

 • Teb Szczecin Odradzam to studium, przekazywana wiedza na bardzo niskim poziomie...chyba, że tylko zależy...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Sylwia

 • Życie w Polsce (20) Wraz z mężem, synem i pieskiem chcemy wrócić do kraju. Kalkujemy koszty, wynajmu mieszkania...

  Rodzina i dziecko bez ogłoszeń , autor: Justa

wszystkie tematy »

Najczęściej czytane