• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Światowy Dzień Adopcji. Jak adoptować dziecko?

Wioleta Stolarska
9 listopada 2022, godz. 08:00 
Opinie (49)
Sam proces adopcji w Trójmieście trwa około dwóch lat. Oczywiście czas kwalifikacji zależy od indywidualnych predyspozycji kandydatów w tym ich otwartości i gotowości na specyficzne potrzeby dzieci zgłaszanych do przysposobienia. Sam proces adopcji w Trójmieście trwa około dwóch lat. Oczywiście czas kwalifikacji zależy od indywidualnych predyspozycji kandydatów w tym ich otwartości i gotowości na specyficzne potrzeby dzieci zgłaszanych do przysposobienia.

Dzieci czekających na nowe rodziny jest więcej niż kandydatów do przysposobienia dziecka. Adopcja dziecka to decyzja, którą rocznie podejmują rodzice 3,6 tys. dzieci. Osoby, które z jakiegoś powodu nie mogą mieć dzieci, mają szansę zostać rodzicami poprzez adopcję. Jak wygląda procedura adopcyjna w Polsce? Ile trwa? Jakie warunki muszą spełniać potencjalni rodzice adopcyjni? Pomorski Ośrodek Adopcyjny zaprasza zainteresowanych kandydatów do kontaktu w Światowy Dzień Adopcji.Czy planując własne dzieci, myślisz o adopcji?

Adopcja dziecka jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy biologiczni rodzice nie chcą albo nie potrafią sprostać obowiązkom. Zgodnie z prawem do ośrodka adopcyjnego zgłaszane są wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Oznacza to, że rodzice biologiczni dziecka wyrazili zgodę na jego przysposobienie, bez wskazywania osoby przysposabiającej, są pozbawieni władzy rodzicielskiej wobec dziecka lub nie żyją.

9 listopada to Światowy Dzień Adopcji - święto rodziców oraz ich przysposobionych dzieci.

Ile dzieci trafia do adopcji na Pomorzu?W województwie pomorskim działają dwa ośrodki adopcyjne - Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku oraz Ośrodek Adopcyjny Fundacji "Dla Rodziny".

W ubiegłym roku do Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku zgłoszono 307 dzieci, w 2020 r. było ich 240. Z kolei w tym roku do 8 listopada dzieci zgłoszonych do POA było 254.

W 2020 r. za pośrednictwem POA w Gdańsku przeprowadzono adopcje wobec 40 dzieci w 32 rodzinach. W 2021 r. wobec 58 dzieci w 49 rodzinach.

- W 2022 r. adopcja 86 dzieci dotyczy: 68 dzieci zgłoszonych do POA i 18 dzieci, w sytuacjach przysposobienia zachodzącego pomiędzy członkami rodziny np. ojczymem a pasierbem - mówi Monika Bereśniewicz, psycholog, zastępca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego.
Sam proces adopcji w Trójmieście trwa około dwóch lat. Oczywiście czas kwalifikacji zależy od indywidualnych predyspozycji kandydatów w tym ich otwartości i gotowości na specyficzne potrzeby dzieci zgłaszanych do przysposobienia. Jak przekonują pracownicy ośrodków, ta długa droga wymaga cierpliwości, to czas intensywnych przygotowań, kiedy kandydaci uczą się roli rodzica adopcyjnego.

Jak zostać rodziną zastępczą? Jak zostać rodziną zastępczą?

Jak adoptować dziecko?Pomorski Ośrodek Adopcyjny zaprasza osoby zainteresowane przysposobieniem dziecka do kontaktu. Propaguje on ideę wychowania dziecka w wiedzy o jego korzeniach. W środę, 9 listopada, specjaliści POA będą do dyspozycji zainteresowanych w godz. od 8:00 do 19:00.

- Zachęcamy do kontaktu z nami, na pewno pomożemy znaleźć odpowiedź na pytania związane z procesem adopcyjnym - przekonuje Monika Bereśniewicz.
Dodatkowo warto wspomnieć, że od 1 lutego 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej wprowadzająca szereg zmian, w tym dotyczących przysposobienia.

Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej i adopcji od lutego 2023 r.- Nowelizacja dotyczy wszystkich obszarów z tym związanych - od profilaktyki i wspierania rodzin zastępczych, przez umieszczanie w nich dzieci, pieczę instytucjonalną i rodzinną, adopcję, aż po usamodzielnianie się podopiecznych - wyjaśniała podsekretarz stanu Barbara Socha, pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.
Wprowadzone zmiany mają sprawić, że proces adopcji będzie przebiegał sprawniej. Dokładniejsza selekcja rodziców adopcyjnych, skrupulatniejsza kontrola i wsparcie finansowe mają zapewnić lepszy pobyt dziecka w nowej rodzinie.

Kto może adoptować dziecko?Adopcja to bardzo złożony proces, który musi być odpowiednio przygotowany i przemyślany przez kandydatów, wymaga dużego zaangażowania i cierpliwości.

Procedury adopcyjne są szczegółowo określone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. W myśl przepisów "przysposobić dziecko może osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, której kwalifikacje osobiste uzasadniają, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego".

Adoptować dziecko może małżeństwo bezdzietne bądź posiadające własne dzieci lub też osoba niebędąca w związku małżeńskim. Jednak przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Istotna jest również różnica wieku między rodzicami adopcyjnymi i dzieckiem. Kodeks nie precyzuje tego zagadnienia, stwierdzając jedynie, że: "między przysposabiającym i przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku". Praktyka wskazuje jednak, że wymiar tej różnicy nie powinien przekraczać 40 lat.

Wiele dzieci czeka na swoją szansę. Zostań rodziną zastępczą Wiele dzieci czeka na swoją szansę. Zostań rodziną zastępczą

Adopcja szansą na szczęśliwą rodzinęW Polsce z roku na rok rośnie liczba bezpłodnych małżeństw. Szacuje się, że obecnie problem ten dotyczy aż 16 proc. par. Jednak tylko niewielki odsetek z tych małżeństw decyduje się na proces adopcyjny.

Decyzja o adopcji jest bardzo trudna, wiąże się z odpowiedzialnością za życie innego człowieka, a rodzicielstwo adopcyjne wymaga od rodziców dojrzałej miłości, która wesprze dziecko, które ma już za sobą często trudne przeżycia.

- Jak głosi hasło Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, "adopcja jest szansą na szczęśliwą rodzinę". Stąd naturalnym dla nas było skierowanie naszych kroków właśnie do POA. Mając w zanadrzu rozmowy ze znanymi nam rodzinami adopcyjnymi, będąc po lekturze internetowego misz-maszu, a także z obiegowymi opiniami w głowach, postanowiliśmy udać się po informacje bezpośrednio do POA. I to była pierwsza z naszych najlepszych decyzji. Pamiętamy, że po pierwszym spotkaniu pomyśleliśmy sobie, że jeśli wszyscy pracownicy ośrodka będą tak mili i przychylni jak pani, która się z nami spotkała, to będzie dobrze. I było dobrze! Wkrótce po pierwszym spotkaniu rozpoczęliśmy zbieranie potrzebnych dokumentów. Wraz z ich złożeniem rozpoczęliśmy naszą drogę do kompletnej i szczęśliwej rodziny (...). Niezwykle miło było usłyszeć, iż uzyskaliśmy kwalifikację i przed nami już ostatni etap procedury. Nasze oczekiwanie na dzieci zapewne będzie dłuższe niż "ciążowe" 9 miesięcy, ale tym bardziej będą to dzieci wyczekane i chciane. Obecny czas wykorzystujemy na dalsze przygotowania do tego, aby w przyszłości stworzyć naszą kompletną, szczęśliwą rodzinę - pisze jeden z kandydatów POA, który zdecydował się na adopcje dziecka.

Właściwa motywacjaDyskwalifikować do pełnienia roli rodzica adopcyjnego może brak warunków formalnych, niewłaściwa motywacja, pozostawanie w żałobie po stracie dziecka, mała refleksyjność, stan zdrowia, nieumiejętność rozpoznawania sygnałów biegnących od dziecka czy zła kondycja małżeństwa.

Ośrodek w swoich działaniach kieruje się fundamentalną zasadą dobra dziecka, które potrzebuje szczególnej ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych. Wszelkie działania zmierzają do zapewnienia dziecku jak najlepszego środowiska rodzinnego.

Zgodnie z prawem po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o adopcji ośrodek adopcyjny nie ma możliwości wglądu w sytuację ustanowionej w ten sposób rodziny. Wszelkie wsparcie i pomoc mogą być realizowane jedynie na wniosek rodziców adopcyjnych. Rodzice mogą jednak korzystać z różnych form wsparcia dla osób, które przysposobiły dziecko i chciałyby uzyskać pomoc w trudnościach wychowawczych czy podzielić się swoimi doświadczeniami.

Wydarzenia

Światowy Dzień Adopcji

dni otwarte

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (49)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Przeprowadzki - wystawa rodzinna (przedłużona do 31.01.2023)

wystawa

Live z Położną

spotkanie, konsultacje

Lekcje Sztuki

wykład / prezentacja, wystawa, warsztaty

Najczęściej czytane