• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do polskiej szkoły?

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody.
Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. fot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl

Do polskich szkół zapisano już kilkanaście tysięcy dzieci z Ukrainy, które do naszego kraju uciekły z rodzinami przed wojną. Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko z Ukrainy, po wniosku rodziców, w miarę posiadania wolnych miejsc musi je przyjąć z urzędu. Jakie dokumenty należy przygotować?Jak możesz pomóc UkrainieCzy w klasie twojego dziecka uczy się dziecko imigrantów?

Zobacz wyniki (152)
Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Jak przekonuje resort nauki brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody.

Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

Czytaj też: Dzieci z Ukrainy rozpoczynają naukę w szkołach

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do szkoły?Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, rodzic powinien skontaktować się z urzędem gminy, który musi w tej sprawie pomóc.

W przypadku starszych dzieci, w sytuacji gdy w szkołach ponadpodstawowych nie obowiązuje rejonizacja, konieczny może okazać się kontakt z urzędem gminy, który wskaże placówki z wolnymi miejscami.

Czytaj też: Rusza wydawanie uchodźcom numerów PESEL. Nabór wniosków o zwrot kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy

Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania ucznia z Ukrainy do placówki?Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do szkoły, powinni zebrać dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (na przykład świadectwa ukończenia klasy, zaświadczenia o przebytych egzaminach itp.).

Niestety wiele rodzin uciekając z kraju nie brała ze sobą tego typu dokumentów, jednak przepisy dopuszczają też taką możliwość. W takiej sytuacji rodzic, który nie ma dokumentów dziecka, powinien napisać oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

Czytaj też: Ile to ja niby "zarobię" na Ukraińcach

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do przedszkola?Podobnie sytuacja wygląda z młodszymi dziećmi, czyli przedszkolakami.

Zgodnie z Prawem oświatowym wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, które nie mają polskiego obywatelstwa mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej. To oznacza, że:
 • Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo (czyli mogą, ale nie muszą) korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej,
 • Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek (czyli muszą) odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Jeśli w placówce nie będzie miejsc - przedszkola nie podlegają rejonizacji - placówki z wolnymi miejscami wskazać powinna gmina.Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiUczniowie z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich przedszkolach i szkołach niezależnie od tego, czy posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie.

Rodzic dziecka lub osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem może przekazać dyrektorowi przedszkola lub szkoły:
 • informacje dotyczące dziecka, np. stanu jego zdrowia, dysfunkcji rozwojowych lub niepełnosprawności,
 • dokumenty określające formy pomocy, które powinny być zapewniane w przedszkolu lub szkole, jeżeli dziecko je posiada.

Informacje te będą pomocne w zapewnieniu dziecku odpowiedniego wsparcia i pomocy.

Czytaj też: Zabawa i nauka dla dzieci z Ukrainy. Darmowe zajęcia

Dyrektor przedszkola lub szkoły, w porozumieniu z rodzicem dziecka lub osobą sprawującą bieżącą pieczę nad dzieckiem, organizuje kształcenie i wsparcie dla dziecka.

Jak podkreśla resort nauki, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami należy zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub poradni psychologiczno-pedagogicznej o pomoc w przygotowaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia te wydają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Tu można pomóc. Te punkty działają też w weekendW polskim systemie oświaty kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci:
 • niesłyszące,
 • słabosłyszące,
 • niewidome,
 • słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim są obejmowane zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanego przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Posiadanie orzeczenia nie ma wpływu na to, do jakiego przedszkola lub szkoły dziecko uczęszcza. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. O wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (108)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Forum

Ogłoszenia polecane

Wydarzenia

Przeprowadzki - wystawa rodzinna
wystawa
kwi 30-31.10
g. 10:00
Gdynia, Muzeum Emigracji
Wstęp wolny
Lekcje Sztuki dla grup szkolnych
wykład / prezentacja, wystawa, warsztaty
maj 6-24.06
g. 10:00 - 15:00
Gdańsk, Łaźnia 2
Wstęp wolny
FUN RUN Zbiornik Kolorowy
gra miejska, zajęcia rekreacyjne, impreza na orientację
maj 13-22
Gdańsk Zbiornik Kolorowy
15 - 21 zł