• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kiedy rekrutacja do trójmiejskich przedszkoli?

ws
5 lutego 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Niedługo rusza rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Niedługo rusza rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

1 marca w Gdańsku i Sopocie, a 8 marca w Gdyni rusza rekrutacja do przedszkoli. Prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim 3-, 4- i 5-latkom, dla 6-latków jest ono obowiązkowe. Sprawdź harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek.Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast kiedy dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. Każdy samorząd organizuje oddzielną rekrutację.

Przedszkola w Trójmieście


Rekrutacja do przedszkoli i szkół w GdańskuRekrutacja internetowa do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych rozpocznie się w poniedziałek, 1 marca, o godzinie 12:00 poprzez stronę internetową z naborem kandydatów. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzicie składają u dyrektora placówki tylko wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 15 do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie same warunki, jak te w przedszkolu, czyli dwóch nauczycieli, możliwość całodziennego wyżywienia, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru.Czytaj też: Parówki, jogurty czy dieta wegańska - co dzieci jedzą w żłobkach i przedszkolach?

Dziecko, któremu prezydent wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice nie dokonują rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej. Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej należy złożyć w szkole, do której dziecko obecnie uczęszcza, w terminie od 1 marca do 12 marca 2021 r. do godz. 16:00.

Szczegóły dotyczące rekrutacji będą znane w drugiej połowie lutego.

Żłobki w Trójmieście


O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie kryteriów punktowych. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie kryteriów punktowych.

Rekrutacja w Gdyni5 marca zostanie opublikowana oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. Dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie kryteriów punktowych. W pierwszej kolejności podczas rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym. W drugiej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustalone przez samorząd.

W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).

Czytaj też: Mural dzieci trafił na ścianę przedszkola

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
 • 5 marca o godz. 10:00 - udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja.
 • 8 marca od godz. 10:00 do 19 marca do godz. 16:00 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 7 kwietnia o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Do 12 kwietnia do godz. 16:00 - składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • 14 kwietnia o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:
 • 21 maja o godz. 10:00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym, na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja, wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
 • Od 24 maja od godz. 10:00 do 28 maja do godz. 16:00 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 7 czerwca o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Do 10 czerwca do godz. 16:00 - składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • 15 czerwca o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • 31 sierpnia o godz. 12:00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ub.r. Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ub.r.

Rekrutacja w SopocieW Sopocie od wielu lat każdy chętny maluch ma zapewnione miejsce w przedszkolu. Na rok szkolny 2021/2022 przygotowanych jest ok. 720 miejsc, co według urzędników powinno zagwarantować pełną dostępność do edukacji przedszkolnej sopockim dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.

Czytaj też: Do żłobka i przedszkola z zaświadczeniem, że dziecko jest zdrowe

Wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsca do wybranego przedszkola można będzie składać od 1 do 31 marca (do godz. 15:00). Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 23 kwietnia br. o godz. 12:00.

Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności. Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać ze stron internetowych przedszkoli i wypełniony wysłać na adres mailowy placówki lub złożyć w formie papierowej bezpośrednio w przedszkolu.
ws

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (40)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Wystawa budowli z klocków Lego (2 opinie)

(2 opinie)
33 - 35 zł
wystawa

Wystawa dinozaurów Di­no­world

45 zł
wystawa

Unikaj statków, gdzie nie mają zwierząt. Zwierzęta na Darze Pomorza - wystawa czasowa (1 opinia)

(1 opinia)
28 zł
wystawa

Najczęściej czytane