• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Koniec z nauką HiT-u w szkołach. Jest rozporządzenie ministerstwa

ws
21 maja 2024, godz. 14:40 
Opinie (171)
Od września w szkołach pojawią się obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Od września w szkołach pojawią się obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych i obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach godzin wychowawczych - to najważniejsze zmiany, które wejdą do szkół od 1 września 2024 r. Ministra Edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.
Nowy ranking szkół podstawowych 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół podstawowych 2024 Trojmiasto.pl

Rezygnacja z HiT-u w szkołachOd września 2024 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot ten będzie nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę.

Z kolei nowy przedmiot będzie realizowany od roku szkolnego 2025/2026, nie wcześniej niż od klasy II szkoły ponadpodstawowej.

Zmiana dotycząca rezygnacji od roku szkolnego 2024/2025 z przedmiotu historia i teraźniejszość w klasie I szkół ponadpodstawowych oznacza konieczność pilnego sporządzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół ponadpodstawowych.


Nowe zajęcia w szkole - pierwsza pomoc w podstawówceOd września uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku w ramach edukacji wczesnoszkolnej - edukacji przyrodniczej. Chodzi tu o naukę rozwijania nawyków i zachowań uczniów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych osób.

Z kolei w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych nauka udzielania pierwszej pomocy będzie realizowana na zajęciach z wychowawcą. Zajęcia udzielania pierwszej pomocy mogą odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji.

Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę? Rusza rekrutacja do szkoły średniej 2024/25. Jak zapisać się i wybrać klasę?

Zmiany w szkołach branżowychKolejną zmianą w rozporządzeniu jest skrócenie z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej (rozwiązanie to będzie dotyczyć uczniów, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole ponadpodstawowej) oraz zwiększenie liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I), co umożliwi dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu lub w lutym danego roku.


Zmiany w ramowych planach nauczania od września 2024 - rozporządzenie podpisaneNajważniejsze zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczą:
  • rozszerzenia katalogu zajęć, które są realizowane podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych (klasy IV-VII) i ponadpodstawowych (w klasach: II-IV liceum ogólnokształcącego, II-V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia) o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy (w klasie VIII szkoły ponadpodstawowej i w klasie I szkół ponadpodstawowych uczniowie uczą się pierwszej pomocy na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa);
  • rezygnacji od roku szkolnego 2024/2025 z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość w: klasie I liceum ogólnokształcącego, klasie I technikum, klasie I branżowej szkoły I stopnia, klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej, semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej, a w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego zakończenia nauczania tego przedmiotu;
  • wprowadzenia zmiany o charakterze dostosowującym, będącej konsekwencją zmiany w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, wprowadzonej na mocy art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005), polegającej na zastąpieniu wyrazów "kwalifikacji rynkowej" wyrazami "kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej";
  • skrócenia z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej; rozwiązanie to będzie dotyczyć uczniów, którym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole ponadpodstawowej;
  • zwiększenia liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I) oraz umożliwienie dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł odbywać obowiązkowe zajęcia edukacyjne w podobnym wymiarze tygodniowym w obu semestrach.
ws

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (171)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Wystawa budowli z klocków Lego (2 opinie)

(2 opinie)
33 - 35 zł
wystawa

Wystawa dinozaurów Di­no­world (9 opinii)

(9 opinii)
45 zł
wystawa

Unikaj statków, gdzie nie mają zwierząt. Zwierzęta na Darze Pomorza - wystawa czasowa (2 opinie)

(2 opinie)
28 zł
wystawa

Najczęściej czytane