Wiadomości

Mediacje zamiast procesu. "Częściej szukamy porozumienia poza sądem"

Z punktu widzenia pracy sędziów każda mediacja, nawet ta nieudana, jest pożyteczna, szczególnie w sprawach rodzinnych.
Z punktu widzenia pracy sędziów każda mediacja, nawet ta nieudana, jest pożyteczna, szczególnie w sprawach rodzinnych. fot. 123rf.com/Katarzyna BiaÅ‚asiewicz

Mediacja pozwala oszczędzić uczestnictwa w procedurze sądowej, która szczególnie dla dzieci jest uciążliwa, jest też znacznie szybszym rozwiązaniem - przekonują eksperci. Szukanie porozumienia wspierane przez specjalistów sprawdza się w sprawach rodzinnych, cywilnych czy gospodarczych. - Średnio jedna na trzy sprawy kończy się zawarciem ugody przed postępowaniem sądowym - mówi Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, gdzie ruszył właśnie Międzynarodowy Tydzień Mediacji.Czy uważasz, że mediacje są dobrym sposobem na poszukiwanie porozumienia?

zdecydowanie, to oszczędzenie czasu, pieniędzy i emocji 52%
tylko jeśli faktycznie jest obustronna wola porozumienia 35%
nie, to strata czasu 13%
zakończona Łącznie głosów: 128
W 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku przeprowadzono postępowania mediacyjne w 167 sprawach cywilnych, w 115 sprawach rodzinnych i w 149 sprawach gospodarczych. Z kolei w sądach rejonowych okręgu gdańskiego w tym samym czasie przeprowadzono postępowania mediacyjne w 269 sprawach cywilnych, w 380 sprawach rodzinnych i w 264 sprawach gospodarczych.

- W 2019 r. zwiększyła się liczba postępowań mediacyjnych, w szczególności w sprawach rozpoznawanych przed sądami rejonowymi, co świadczy o wzrastającym zainteresowaniu rozwiązywania sporów w ten sposób. Według danych z pierwszego półrocza 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku przeprowadzono postępowania mediacyjne w 93 sprawach cywilnych, w 47 sprawach rodzinnych i w 88 sprawach gospodarczych. W sądach rejonowych w tym okresie przeprowadzono postępowania mediacyjne w 214 sprawach cywilnych, w 367 sprawach rodzinnych i w 119 sprawach gospodarczych - informuje Łukasz Zioła, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Dzięki zmianom w prawie dot. mediacji jednym z wymogów pozwu czy wniosku wszczynającego postępowanie jest podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

- Ten wymóg ma na celu nie tylko upowszechnienie wiedzy o możliwości podjęcia mediacji, ale również ma zachęcić do tej formy rozwiązywania sporów - przekonuje Zioła.
Jak dodaje, postępowania mediacyjne średnio w 30 proc. spraw kończą się zawarciem ugody przed mediatorem. Postępowania mediacyjne trwają średnio od miesiąca do trzech.

- Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, iż postępowanie mediacyjne, nawet jeśli zakończy się fiaskiem, mimo wszystko usprawnia dalsze postępowanie sądowe, gdyż strony niereprezentowane przez zawodowych pełnomocników często dopiero z postępowania mediacyjnego wracają z ugruntowanym i przemyślanym stanowiskiem oraz świadomością, jakiego rodzaju roszczenia mogą realnie dochodzić w sprawie - przekonuje Łukasz Zioła.

Kto pomoże w dojściu do porozumienia?Jak przekonuje adwokat, dr Magdalena Maraszek, mediator jest osobą bezstronną i neutralną, nie narzuca on stronom swoich rozwiązań i swojego punktu widzenia. Jego zadaniem jest dbanie o zachowanie równowagi stron oraz ułatwienie dojścia do porozumienia.

- Mediacja może się odbyć wyłącznie wtedy, gdy obie strony wyrażą na nią zgodę, a dany mediator zostanie zaakceptowany przez każdą ze stron. Mediator ma obowiązek być neutralny i bezstronny, jednakże w celu uniknięcia sytuacji, w których mogłoby paść podejrzenie, że mediator jest stronniczy, warto wybrać mediatora, który nie zna stron zaangażowanych w konflikt. Należy pamiętać, że każda ze stron ma prawo wnosić o zmianę mediatora na każdym etapie postępowania mediacyjnego - wyjaśnia.
Mediacje zwykle inicjuje strona, która czuje potrzebę konstruktywnej rozmowy i wypracowania zgodnych ustaleń, ale ocenia, że bezpośrednia rozmowa między stronami nie jest możliwa lub jest utrudniona. Porozumienie mediacyjne jest też wygodniejsze dla stron, bo to one same mogą wskazywać np. zasady porozumienia rodzicielskiego regulującego opiekę nad wspólnymi dziećmi. Mediacja pozwala oszczędzić uczestnictwa w procedurze sądowej, która szczególnie dla dzieci jest uciążliwa. Jest też rozwiązaniem szybszym. Nawet nieudana pozwala często ustalić, jakie są punkty niesporne między stronami, co oszczędza później czas samego postępowania sądowego.

- Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody sądowej, a po jej zatwierdzeniu przez sąd i nadaniu jej klauzuli wykonalności podlega ona egzekucji w przypadku, gdy któraś ze stron nie wywiąże się z uzgodnień w niej zawartych. Warto podkreślić, że mediacja może prowadzić nie tylko do zawarcia ugody, ale do zawarcia przez strony porozumienia lub umowy, która nie jest kierowana do sądu, a ma moc jedynie umowy cywilno-prawnej zawartej między stronami - dodaje dr Maraszek.
Jak przekonuje, również rola pełnomocnika podczas mediacji jest ważna.

- Pełnomocnik, który bierze udział w mediacji, powinien być zwrócony także na aspekty pozaprawne i posiadać tzw. kompetencje miękkie, takie jak m.in. umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań niesugerujących, tylko inspirujących do poszukiwania rozwiązań, budowania atmosfery partnerstwa poprzez empatię i zrozumienie. Kompetencje te są niezbędne w prowadzeniu negocjacji dla wypracowania kompromisowego rozwiązania sporu. Ważna rola prawnika uwydatnia się także na etapie formułowania treści ugody, w którym istotne jest profesjonalne zapisanie wszystkich ustaleń, do których doszło w postępowaniu mediacyjnym - podkreśla.

Tydzień mediacjiOd poniedziałku, 14 października, trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji, w całej Polsce w tym czasie zaplanowane zostały dyżury mediatorów w sądach, zakładach karnych, na policji i w innych instytucjach. W sądach organizowane są spotkania sędziów z mediatorami, pełnomocnikami procesowymi oraz stronami postępowań sądowych, a także innymi przedstawicielami zawodów prawniczych.

Poszukując mediatora, warto sprawdzić listę stałych mediatorów na stronie internetowej sądu.

- Wskazane jest sprawdzenie opinii o danym mediatorze, np. w internecie, lub skorzystanie z rady osoby korzystającej już z mediacji. Istnieją także podmioty, które świadczą pomoc kompleksową, udzielając wsparcia mediacyjnego, psychologicznego i prawnego, jak np. Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni - dodaje adwokat.
Spotkania, gdzie odbędą się nieodpłatne konsultacje z mediatorami - każda zainteresowana mediacjami osoba będzie miała możliwość skorzystania i dowiedzenia się, czym są i na czym polegają mediacje.

15 października 2019 r. (wtorek), od 12 do 20 - Gdyńskie Centrum Mediacji (siedziba Stowarzyszenia OVUM Gdynia, ul. Traugutta 2)

18 października 2019 r. (piątek), godz. 12:30 - Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9A (sala E.0.21 - budynek E, parter)

od 15 do 18 października 2019 r., godz. 9-15 - Dyżury mediatorów - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 (Biuro Podawcze - budynek B, parter)

15 października 2019 r., godz. 10-16 - Dyżury informacyjne mediatorów - Sąd Rejonowy w Sopocie, ul. 1 Maja 10

Opinie (15)

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum dziecko

wszystkie tematy »