• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Największy magazyn energii w Polsce zostanie podłączony do sieci

erka
24 marca 2023, godz. 08:00 
Opinie (95)
Budowa i testy funkcjonalności magazynu energii prowadzone były przede wszystkim przez polskich inżynierów i techników we współpracy z partnerami z Japonii. Budowa i testy funkcjonalności magazynu energii prowadzone były przede wszystkim przez polskich inżynierów i techników we współpracy z partnerami z Japonii.

Energa Wytwarzanie przygotowuje się do odłączenia swojego bateryjnego magazynu energii o mocy 6 MW i pojemności 27,3 MWh od farmy wiatrowej Bystra. Zamiast tego, obiekt zostanie podłączony bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dzięki temu obiekt będzie mógł uczestniczyć w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Zrealizowany w ramach współpracy podmiotów z Polski i Japonii BME to obecnie największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce.

Polsko-japońska współpraca energetycznaInwestycje w magazyny energii to:

BME zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Bystra pod Gdańskiem. Energa Wytwarzanie była bezpośrednio odpowiedzialna za proces inwestycyjny, a obecnie prowadzi eksploatację magazynu. Podłączenie obiektu do sieci 110 kV umożliwi spółce realizację postanowień kontraktu mocowego, który został zawarty w ramach ubiegłorocznej aukcji głównej rynku mocy (siedmioletni kontrakt mocowy na 3,79 MW).

Prace nad przyłączeniem BME do sieci 110 kV rozpoczęły się w lutym 2023 r., a ich zakończenie planowane jest do końca I kwartału 2025 r. Magazyn zostanie przyłączony do sieci dystrybucyjnej 110 kV za pośrednictwem GPO Bystra.

Magazyn energii zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Bystra pod Gdańskiem. Magazyn energii zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Bystra pod Gdańskiem.

Coraz więcej energii produkowanej z OZEZ uwagi na spodziewany dalszy wzrost udziału energii produkowanej z OZE, w szczególności ze źródeł trudno prognozowalnych, w krajowym miksie elektroenergetycznym istotne znaczenie, oprócz niskoemisyjnych aktywów konwencjonalnych, które będą mogły bilansować zmienną produkcję z OZE, będą miały także magazyny energii. Jednym z możliwych trybów pracy magazynów może być tzw. praca systemowa, czyli pobieranie energii z sieci elektroenergetycznej w czasie, gdy występują duże nadwyżki produkcji w źródłach odnawialnych, oraz oddawanie jej do sieci elektroenergetycznej w okresach zwiększonego zapotrzebowania na nią, gdy jednocześnie produkcja z OZE spada.Magazyny energii pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i umożliwiają bardziej elastyczne zarządzania siecią. Mogą też istotnie zminimalizować okresowe wymuszanie przez Operatora Systemu Przesyłowego redukcji mocy w źródłach odnawialnych w czasie, gdy mają miejsce nadwyżki produkcji energii elektrycznej z OZE. Przy technologii elektrochemicznych magazynów energii operacje prowadzone przez OSP mogą być realizowane jedynie w trybie godzinowym (pojedynczych godzin), co jest powiązane z pojemnością tychże magazynów.

Największy bateryjny magazyn energii w PolsceBME przy FW Bystra wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej, połączone z bateriami kwasowo-ołowiowymi o dużej pojemności. Zastosowanie tych dwóch technologii umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności w funkcji minimalizacji kosztów. Na magazyn BME składają się też: system sterowania BESS-DCS, umożliwiający sterowanie dwoma rodzajami baterii oraz system przekształcania energii elektrycznej PCS (Power Conversion System) o mocy 6 MW.Magazyn współpracuje też z nowoczesnym systemem ochrony sieci (Special Protection Scheme - SPS), zrealizowanym i testowanym w ramach współpracy Energa Wytwarzanie strony japońskiej i Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). PSE to jedna z pierwszych firm w Europie, które wsparła swoją infrastrukturę tego typu rozwiązaniem. System SPS w połączeniu z bateryjnym magazynem energii może znacząco wspomóc zarządzanie KSE w warunkach wzmożonej pracy farm wiatrowych i zwiększonej produkcji energii z tego typu źródeł odnawialnych.
erka

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (95)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Wystawa budowli z klocków Lego

33 - 35 zł
wystawa

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

spotkanie, warsztaty

Ćwicz z mistrzem w "Zakopiance" (1 opinia)

zajęcia rekreacyjne, trening

Najczęściej czytane