• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Nauka zdalna receptą na niskie temperatury w szkołach?

Piotr Kallalas
12 września 2022, godz. 07:00 
Nauka zdalna będzie możliwa jedynie w określonych sytuacjach wynikających z nowelizacji ustawy. Nauka zdalna będzie możliwa jedynie w określonych sytuacjach wynikających z nowelizacji ustawy.

W przypadku braku możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury w placówkach dyrektorzy szkół i przedszkoli są zobowiązani do zawieszenia zajęć. Nowe przepisy mówią, że po dwóch dniach dyrekcja będzie musiała zorganizować naukę zdalną.Czy szkoły powinny mieć możliwość nauki zdalnej?

Minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chodzi o doprecyzowanie zasad nauki zdalnej.

- Informuję, że zawieszenie zajęć i przejście na tryb nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe - potwierdza Beata Wolak z Kuratorium Oświaty w Gdańsku. - W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwają obecnie prace nad rozporządzeniem w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa w art. 125a ust. 6. - przekazuje.
Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Jak sobie poradzić? Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Jak sobie poradzić?

Czy z powodu braku ogrzewania szkoły przejdą na zdalne nauczanie?Ustawa została znowelizowana w maju tego roku i mówi, że w przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni w placówkach edukacyjnych, w tym między innymi w przedszkolach i szkołach, dyrektor jest zobowiązany trzeciego dnia zorganizować zajęcia w trybie zdalnym. Chodzi między innymi o sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, zagrożenia epidemiologicznego, ale również "nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów".

Biorąc pod uwagę niepokojące doniesienia dotyczące dostaw i cen energii w zbliżającym się sezonie grzewczym, pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy tym razem to nie epidemia, a niskie temperatury doprowadzą do pracy zdalnej.

- Czy z powodu braku ogrzewania szkoły przejdą na zdalne nauczanie, czy chociaż ten rok szkolny zacznie się i zakończy normalnie. Już się boję sezonu jesień/zima - zastanawiają się nasi czytelnicy, którzy sprawę komentowali już w Raporcie.

Jak będzie wyglądać nauka zdalna?Bazując na doświadczeniach z okresu epidemii, resort edukacji wprowadził kilka ogólnych zasad określających naukę zdalną:
 • równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

- Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie trwać 45 minut. Natomiast w uzasadnionych przypadkach dyrektor będzie mógł dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego - w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut - czytamy w uzasadnieniu.
Szkoła może również organizować w formie zdalnej konsultacje i to zarówno te o charakterze grupowym, jak i indywidualnym. Natomiast jeśli niepełnosprawność ucznia uniemożliwia naukę za pośrednictwem narzędzi zdalnych, na wniosek rodziców dyrekcja jest zobowiązana zorganizować zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (236)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Przeprowadzki - wystawa rodzinna (przedłużona do 31.01.2023)

wystawa

Live z Położną

spotkanie, konsultacje

Warsztaty filmowe dla młodzieży

warsztaty

Najczęściej czytane