wiadomości

stat

Odebranie władzy rodzicielskiej: trudne, ale możliwe

Bywa, że rozwiedzeni rodzice w walce o dziecko próbują nawzajem pozbawić się władzy rodzicielskiej. Bardzo często nie ma do tego podstaw.
Bywa, że rozwiedzeni rodzice w walce o dziecko próbują nawzajem pozbawić się władzy rodzicielskiej. Bardzo często nie ma do tego podstaw. stock.xchng

Orzeczenie sądowe o rozwiązaniu małżeństwa i sprawowaniu władzy rodzicielskiej to tylko regulacja prawna. Sposób jej realizacji zależy od byłych małżonków - rodziców."Jestem mamą dwuletniego Jakuba. Pół roku temu orzeczeniem sądowym nastąpiło rozwiązanie mojego małżeństwa. Opiekę nad Kubą sprawuję wraz z mężem. Moje wątpliwości dotyczą zachowania mojego byłego męża, który mimo ustaleń dotyczących wspólnego wychowywania syna twierdzi, że został potraktowany przez sąd niesprawiedliwie i żąda wydłużenia czasu spędzanego z synem. Ponadto zagroził, że gromadzi informacje, na mój temat, które zamierza przedłożyć w sądzie, by ten odebrał mi prawa rodzicielskie. Do tej pory traktowałam to z pobłażliwością. Chciałabym jednak zapytać z jakich powodów sąd może odebrać matce prawa rodzicielskie?"

Na pytanie naszej czytelniczki odpowiada Magdalena Augustyniak - adwokatLegal Salutaris.

Z przedstawionego pytania można wnioskować, iż w wyroku rozwodowym władzę rodzicielską powierzono obojgu rodzicom, na mocy przedłożonego przez rodziców porozumienia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej. W takim porozumieniu rodzice zobligowani byli do uzgodnienia, m.in. terminów i sposobu utrzymywania kontaktów z ich wspólnym małoletnim dzieckiem.

Jeżeli rodzice dziecka dogadują się między sobą, to oczywistym jest, iż nie muszą ściśle trzymać się zapisów zawartych w porozumieniu. W sytuacji, gdy ojciec żąda częstszych kontaktów z dzieckiem, a osoba, pod opieką której dziecko się znajduje, wyraża na to zgodę, to nie ma najmniejszego problemu, aby porozumienie modyfikować w dogodny dla rodziców sposób.

Z przedstawionego pytania wynika jednak, iż między rodzicami dziecka zarysowuje się konflikt dotyczący wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów. Osoba niezadowolona z częstotliwości kontaktów może zawsze zwrócić się do sądu z wnioskiem o zmianę uregulowania w tym zakresie.

Jednocześnie, warto byłoby się zastanowić nad zasadnością ograniczenia władzy rodzicielskiej ojcu, jeżeli porozumienie się z nim co do wykonywania tejże władzy napotyka trudności. Pamiętać bowiem należy, iż uregulowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, zawarte w wyroku rozwodowym, zawsze może zostać zmienione, jeżeli zmienią się okoliczności.

Odnosząc się do zapowiedzi ojca dziecka, iż będzie próbował pozbawić Panią władzy rodzicielskiej, to stwierdzić należy, iż sprawa nie jest łatwa, o ile nie wręcz niemożliwa w przypadku normalnie funkcjonującej rodziny.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być bowiem orzeczone przez sąd w przypadku, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka czy tez trwale się nim nie interesują. Za trwałą przeszkodę uznaje się sytuacje obiektywne, które nie pozwalają na wykonywanie władzy rodzicielskiej, np. wyjazd na stałe za granicę (bez dziecka) czy skazanie na długoletnią karę pozbawienia wolności. Nadużywanie władzy rodzicielskiej to np. nadmierne karcenie dziecka, wykorzystywanie czy zmuszanie do pracy.

Z kolei o zaniedbywaniu obowiązków wobec dziecka możemy mówić w sytuacjach braku zainteresowania rozwojem dziecka, pozostawiania go bez opieki czy nie dostarczania niezbędnych środków utrzymania.

Jeżeli zatem żadna z przyczyn pozbawienia władzy rodzicielskiej Pani nie dotyczy i władza rodzicielska nie była Pani wcześniej w żaden sposób ograniczana, to nie należy martwić się groźbami ojca dziecka.

Wskazać jedynie należy, iż ojciec dziecka zawsze może złożyć wniosek o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej, a sąd będzie zobowiązany sprawę taką rozpoznać, choćby wniosek był bezpodstawny. Jednakże wykazanie, iż władza rodzicielska jest sprawowana w sposób prawidłowy, z pewnością spowoduje oddalenie takiego wniosku.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (54)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

forum rodzina i dziecko

Najczęściej czytane