• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Podwyżki pensji dla zawodowych rodzin zastępczych

Ewelina Oleksy
30 listopada 2021, godz. 12:15 
Opinie (41)
W Gdańsku funkcjonuje obecnie 31 zawodowych rodzin zastępczych oraz 15 rodzinnych domów dziecka.
W Gdańsku funkcjonuje obecnie 31 zawodowych rodzin zastępczych oraz 15 rodzinnych domów dziecka.

O 1000 zł brutto wzrośnie od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie dla nowych, zawodowych opiekunów zastępczych oraz osób, które założą rodzinny dom dziecka w Gdańsku. Uchwałę ws. podwyżek przegłosowali ostatnio miejscy radni.Znasz kogoś, kto jest rodziną zastępczą lub prowadzi rodzinny dom dziecka?

Zgodnie z uchwałą przyjętą na listopadowej sesji Rady Miasta Gdańska od stycznia 2022r. nowemu, zawodowemu opiekunowi zastępczemu przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 4020 zł brutto.

Z kolei rodzic zawodowy, który poprowadzi pogotowie rodzinne, otrzyma pensję nie niższą niż 4120 zł brutto miesięcznie. Osoba, która założy rodzinny dom dziecka, otrzyma miesięcznie nie mniej niż 4620 zł brutto za pracę.

Czytaj też: W pół roku zbudowali nowy dom dla matek samotnie wychowujących dzieci

Środki na ten cel zabezpieczył w budżecie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

- To oznacza podwyżkę pensji dla zawodowych opiekunów zastępczych. O 1000 zł brutto wzrośnie wynagrodzenie dla nowych, gdańskich zawodowych opiekunów zastępczych oraz dla osób, które założą rodzinny dom dziecka. O tę kwotę we wrześniu zostały już podniesione pensje obecnych, gdańskich zawodowych opiekunów zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka - informuje Sylwia Ressel z gdańskiego MOPR.
Czytaj też: Rodzice zastępczy: Trudno się nie przywiązać. Ta "praca" to nasze życie

Dla porównania, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z czerwca 2011 r. przewiduje wynagrodzenie, np. dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości nie niższej niż 2000 zł brutto.

- Gdańsk stara się jednak, by te kwoty były jak najwyższe, doceniając pracę oraz kompetencje osób, które opiekują się dziećmi z bagażem doświadczeń. W zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka mają zapewnioną właściwą opiekę m.in. rodzeństwa, dzieci z niepełnosprawnością oraz z interwencji - wskazuje Ressel.

Domy dziecka i ośrodki adopcyjne w Trójmieście - lista miejsc


W Gdańsku funkcjonuje obecnie 31 zawodowych rodzin zastępczych oraz 15 rodzinnych domów dziecka. Miasto regularnie prowadzi kampanie zachęcające mieszkańców do założenia kolejnych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna.

Muszą to być jednak ludzie, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Dodatkowymi informacjami służą pracownicy Wydz. Pieczy Zastępczej MOPR przy ul. Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 347 82 77 lub 58 347 82 68.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (41)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Przeprowadzki - wystawa rodzinna

wystawa

Raz, dwa, trzy, rzeźba patrzy!

wystawa

Kosmopark - wystawa dla dzieci

wystawa, warsztaty, pokaz

Najczęściej czytane