• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Prywatna szkoła podstawowa dla dziecka. Jak wybrać i ile kosztuje?

Wioleta Stolarska
25 marca 2024, godz. 08:00 
Opinie (131)
Dlaczego warto wybrać szkolę podstawową niepubliczną dla swojego dziecka? Dlaczego warto wybrać szkolę podstawową niepubliczną dla swojego dziecka?

Prywatna podstawówka dla dziecka - jaka szkołę wybrać, co oferują placówki? Czym się kierować i jakie aspekty brać pod uwagę? To dylemat wielu rodziców, których dzieci idą do I klasy szkoły podstawowej, lub tych, którzy myślą o zmianie szkoły dla dziecka. Przede wszystkim rodzice starają się zadbać o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dziecka, ale już na początku edukacji duży nacisk kładą również na wysoki poziom nauczania. Coraz częściej decydują się też na inwestycję w prywatną placówkę, które kuszą bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, małymi klasami i indywidualną pracą z uczniem. Co oferują prywatne szkoły w Trójmieście?
Jakie są najważniejsze czynniki, które bierzesz pod uwagę przy wyborze prywatnej szkoły podstawowej dla swojego dziecka?

Oferta szkół niepublicznych w Trójmieście jest dość spora - samych placówek w edukacji podstawowej jest kilkadziesiąt. Niektóre z nich jako jeden podmiot oferują edukację na wszystkich poziomach - od przedszkola do szkoły średniej.

Gdyńska szkoła z certyfikatem Cambridge International School Gdyńska szkoła z certyfikatem Cambridge International School

Dlaczego warto wybrać szkołę podstawową niepubliczną dla dziecka?Od kilku lat widać widoczny wzrost zainteresowania szkołami niepublicznymi. Coraz częściej rodzice uznają, że w takich placówkach dzieci mogą liczyć na lepsze warunki nauczania, a tym samym osiągnięcie lepszych wyników.

Oczywiście podstawa programowa w szkołach publicznych i prywatnych jest taka sama, a więc młode osoby otrzymują takie same kwalifikacje po skończeniu podstawówki. Jednak w szkołach niepublicznych - jak przekonuje wielu dyrektorów - nauczyciele podchodzą indywidualnie do każdego z uczniów. W większości placówek niepublicznych kładzie się duży nacisk na naukę języków obcych. "W pakiecie" są też zajęcia dodatkowe, które pozwalają rozwijać im umiejętności i zdolności.

Nowy ranking szkół podstawowych 2024 Trojmiasto.pl Nowy ranking szkół podstawowych 2024 Trojmiasto.pl

Jakie kryteria są ważne dla rodziców przy wyborze szkoły?  • Lokalizacja. Dla wielu osób ważne jest, żeby szkoła znajdowała się blisko miejsca zamieszkania, wtedy odpadają długie dojazdy i konieczność organizowania logistyki z tym związanej.
  • Pozytywne opinie rodziców innych uczniów. To jedna z lepszych rekomendacji dla szkoły, dlatego warto się zorientować, a może zapytać na forach internetowych.
  • Kadra nauczycielska. Jeśli posyłamy dziecko do pierwszej klasy, to warto pamiętać, że w ciągu pierwszych trzech lat dziecko będzie mieć zajęcia z jednym tylko pedagogiem, nie licząc tych od zajęć dodatkowych. Ważne jest ich wykształcenie, kwalifikacje dodatkowe.
  • Liczba osób w klasie. Klasy, które liczą np. maksymalnie 18-20 uczniów, to w publicznych placówkach zdecydowana rzadkość.
  • Poza tym ważnymi aspektami są m.in. dłuższe godziny otwarcia czy dostępność indywidualnych szkolnych szafek, atutem są też na pewno urozmaicone zajęcia pozalekcyjne, bo przecież rodzicom zależy na tym, żeby szkoła gwarantowała opiekę i rozwój, a nie była tylko przechowalnią dla dziecka.


Co oferują prywatne szkoły podstawowe w Trójmieście?W większości szkół prywatnych rekrutacja odbywa się w pierwszej połowie roku, jednak również w trakcie roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc możliwe jest zapisanie dziecka.

- Obecne prowadzimy rekrutację do obu naszych szkół. Tradycyjnie pierwszeństwo mają absolwenci naszych przedszkoli. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych. Zgłoszenia można zgłaszać przez formularz rekrutacyjny bądź telefonicznie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w Dniach Otwartych. Co tydzień dajemy zainteresowanym rodzicom możliwość spotkania z dyrekcją, a dzieciom umożliwiamy poznanie szkoły i przyszłych kolegów i koleżanek. Koszt nauki (czesne) od roku szkolnego 2024/25 będzie wynosił 1350 zł - mówi Arkadiusz Duchliński ze Szkół Fregata.
Placówki z Projektu Edukacyjnego Fregata to tak naprawdę przedszkola i dwie Szkoły Podstawowe: dla chłopców i dziewcząt.

- Rokrocznie w naszej szkole poszerzamy ofertę edukacyjną. Oprócz dodatkowych godzin matematyki czy języka angielskiego wdrażamy kolejne innowacje pedagogiczne, takie jak np. zajęcia z Instrumental Enrichment (również w przedszkolnej zerówce jako IE Basic) czy terapia metodą Tomatisa. Jesteśmy szkołą zrównoważonej edukacji cyfrowej, w której mamy pomysł na odpowiedzialne rozwijanie kompetencji technologicznych. W codziennej pracy korzystamy z robotów edukacyjnych (Ozoboty, Lego Spike Prime czy Photon) oraz AI, za pomocą którego wprowadzamy elementy grywalizacji i dostosowujemy materiał do potrzeb uczniów - podkreśla Monika Wierzbicka (dyrektor szkoły dla dziewcząt). Utworzyliśmy także grupę wsparcia dla rodzin dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i cały czas rozwijamy się w dziedzinie tutoringu - dodaje Monika Wierzbicka, dyrektor Szkoły Podstawowej Fregata dla Dziewcząt.
- Szkolimy kadrę, ale i dbamy o rodziców, proponując warsztaty, wykłady czy konferencje rozwijające ich kompetencje. Prowadzimy tutoring rodzinny dla wszystkich rodzin uczniów od klas I do VIII, ponadto nasi uczniowie są objęci tutoringiem rozwojowym. Stawiamy na tradycyjną edukację opartą na ponadczasowych wartościach. Przykładamy dużą uwagę do wykształcenia w naszych uczniach takich cech, jak samodzielność i odpowiedzialność. Chłopcy szczególnie sobie chwalą pracownię techniczną, gdzie uczą się praktycznego majsterkowania - mówi Jakub Gorski, dyrektor Szkoły Podstawowej Fregata dla Chłopców.
Jak przekonuje Arkadiusz Duchliński, stały rozwój oferty połączony z tradycyjnym podejściem do edukacji pozwala uzyskiwać bardzo dobre wyniki.

- Dowodem są m.in. wysokie miejsca w rankingach szkół podstawowych ogłaszanych przez Trojmiasto.pl. Dla nas jest to szczególny powód do dumy, biorąc pod uwagę fakt, że nie stosujemy egzaminów przy rekrutacji do naszych szkół - podkreśla.


Rekrutacja do prywatnych szkół podstawowych - jak wygląda?Większość szkół przed przyjęciem ucznia do placówki przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z rodzicami, a także daje możliwość poznania szkoły dziecku.

- Pierwszym krokiem rekrutacji jest zgłoszenie ucznia do sekretariatu szkoły. Następnie umawiane jest spotkanie indywidualne, które ma na celu przedstawienie koncepcji szkoły, rodzice mają okazję dowiedzieć się więcej o podejściu placówki do kształcenia. Na spotkaniu można również poznać wychowawcę i dowiedzieć się więcej o codziennym życiu w szkole. Jest ono bardzo ważnym elementem rekrutacji, ponieważ pozwala na poznanie indywidualnych potrzeb przyszłego ucznia, jego zainteresowań, uzdolnień, pasji oraz wyborów językowych. Na spotkaniu można również umówić dzień próbny w szkole, aby młody człowiek kandydujący do szkoły czuł się bezpiecznie, a jego wybór podyktowany był doświadczeniem, analizą - mówi Marta Skoczeń-Pietryk, dyrektor Gdańskiej Szkoły Podstawowej Lingwista.
Na podstawie rozmowy rekrutacyjnej, analizy dokumentów dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą danej klasy i psychologiem szkolnym podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły. Kolejny etap to podpisanie umowy.

- Rodzice dostarczają do szkoły wymagane dokumenty potrzebne do wpisania dziecka na listę uczniów, a w szczególności: gotowość do podjęcia nauki w szkole lub opinię wychowawcy z poprzedniej placówki, świadectwa promocyjne, kopię aktu urodzenia. W szkole obowiązuje czesne w wysokości 1200 zł miesięcznie, płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata obowiązuje przez 12 miesięcy w roku. Przy wpłacie czesnego dokonanej za rok nauki z góry obowiązuje zniżka 5 proc. upustu czesnego. Płatne jest również wpisowe: 1200 zł jednorazowo - dodaje dyrektor Lingwisty.
Rekrutacja w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej do klas 0-1 rozpoczyna się w styczniu. Rodzice składają kartę zgłoszenia i są umawiani na spotkanie z dyrektorem szkoły, który przeprowadza rekrutację.

- Spotkanie polega na rozmowie z rodzicami oraz z dzieckiem. Jeśli rekrutacja zakończy się pomyślnie, to należy wpłacić opłatę organizacyjną w wysokości 1500 zł. Czesne jest płacone przez 12 miesięcy i na dzisiaj wynosi 1750 zł. Do innych klas rekrutacja jest prowadzona w miarę wolnych miejsc w klasach, ponieważ maksymalnie mamy 18 uczniów - mówi Anna Pawłowska, dyrektor Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej.
Podobnie w Gdańskiej Autonomicznej Szkole Podstawowej rekrutacja rozpoczyna się w styczniu i trwa do wyczerpania miejsc. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, po czym dostają informację o rozmowie z dyrektorem szkoły oraz - w tym samym czasie - spotkaniu dziecka z pedagogiem.

- Rekrutacja do klas 0 i I kończy się w momencie przyjęcia maksymalnie 18 uczniów do danego oddziału/klasy. W trakcie procesu rekrutacji brane są pod uwagę: termin złożenia karty zgłoszenia do szkoły, posiadanie rodzeństwa w jednej ze szkół zespołu, realizowanie przygotowania przedszkolnego w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową, bycie dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową. Decyzję o przyjęciu dziecka do klas 0 i I podejmuje dyrektor Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej, a informacja dotycząca wyniku procesu rekrutacji zostaje przekazana rodzicom telefonicznie lub drogą mailową po zakończeniu spotkań rekrutacyjnych (koniec stycznia - połowa lutego). Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata opłaty organizacyjnej - informuje Katarzyna Kryger, sekretarz szkoły.

Elementary International School of Gdansk jest szkołą międzynarodową z wykładowym angielskim oraz programem IB i - jak podkreśla jej dyrektor - wszystkie te elementy wpływają na proces rekrutacyjny.

- Podstawowym elementem rekrutacji jest rozmowa rodziców z dyrektorem szkoły. Zwracamy uwagę na to, czy rodzicom bliska jest postawa otwartości, gdyż w szkole uczą się dzieci różnych narodowości, ras i wyznań. Omawiamy z rodzicami potrzeby dziecka, aby zaplanować wsparcie dla ucznia, np. w związku z doświadczeniem migracji. Wspólnie omawiamy założenia programu IB dla szkół podstawowych, który zakłada edukację transdyscyplinarną skupioną na rozwoju kompetencji. Ważne, by rodzice mieli świadomość, jaki rodzaj edukacji wybierają. Podczas rozmowy analizowany jest poziom znajomości języka angielskiego. W rekrutacji do klasy I wystarczy, że dziecko miało wcześniej kontakt z językiem angielskim, gdyż młody umysł bardzo szybko uczy się w środowisku anglojęzycznym. Uczniowie rekrutujący do starszych klas podchodzą do egzaminu wstępnego z języka angielskiego - opowiada Agata Kożuszek, dyrektor szkoły.
Zapisy odbywają się przez kontakt z sekretariatem szkoły, a czesne wynosi 3050 zł (płatne przez 10 miesięcy).

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (131)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Wystawa budowli z klocków Lego (2 opinie)

(2 opinie)
33 - 35 zł
wystawa

Unikaj statków, gdzie nie mają zwierząt. Zwierzęta na Darze Pomorza - wystawa czasowa (3 opinie)

(3 opinie)
28 zł
wystawa

Kosmiczna Baza - Mobilne Centrum Nauki

35 zł
wystawa

Najczęściej czytane