• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Przemoc w rodzinie. Ile zakazów zbliżania się wydała pomorska policja?

Piotr Kallalas
18 maja 2023, godz. 08:00 
Opinie (59)
Za niestosowanie się osoby do wydanych restrykcji, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia. Za niestosowanie się osoby do wydanych restrykcji, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

W ciągu ostatnich 2,5 roku funkcjonariusze pomorskiej policji wydali łącznie 319 nakazów opuszczenia mieszkania lub zakazów zbliżania się. To narzędzie chroni ofiary przemocy przez co najmniej 14 dni.Czy spotkałeś się z odgłosami przemocy domowej w Twojej okolicy?

Od trzech lat policja ma prawo wystawić nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Dzieje się tak, kiedy jest uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, co ma natychmiastowo chronić ofiary.


Jest możliwość przedłużenia nakazuW okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanych restrykcji kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywnę i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

- Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym - tłumaczy podkom. Karina Kamińska, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
Nakaz może zostać przedłużony.

Dziecko z traumą. Dziecko z traumą. "Przemoc nie musi mieć statusu materialnego"

Agresor może zabrać tylko rzeczy osobisteTakie procedury mogą zostać wdrożone nawet już podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu, ale także w sytuacji gdy funkcjonariusze są informowani o zaistniałej patologii. Zarówno nakaz jak i zakaz, mogą zostać wydane łącznie w jednym czasie.

Jeżeli policja zdecyduje się na wprowadzenie tych narzędzi, to taka osoba może zabrać jedynie przedmioty osobistego użytku i potrzebne do świadczenia obowiązków zawodowych. Może również wynieść zwierzęta domowe, których jest właścicielem. Istnieje jeszcze możliwość zabrania rzeczy w późniejszym terminie, ale jedynie w obecności funkcjonariuszy i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą.

- W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia - informuje podkom. Karina Kamińska.


Ile nakazów i zakazów wydano w Trójmieście?Funkcjonariusze policji uzyskali takie narzędzie ochrony ofiar przemocy 30 listopada 2020 r. Sprawdziliśmy ile razy były podjęte działania na wniosek poszkodowanych.

Do 30 kwietnia 2023 r. w Gdańsku wydano lącznie 27 nakazów oraz zakazów, przy czym w 22 przypadkach policja decydowała się na oba tryby działania. Z kolei gdyńska policja przyznała łącznie 6 takich regulacji (5 nakazów połączonych z zakazami i 1 nakaz). W Sopocie natomiast wydano 3 takie dokumenty.

Co ciekawe, w okresie obowiązywania tego przepisu w województwie pomorskim wydano 319 takich nakazów i zakazów. Oddzielne restrykcje może nałożyć również prokuratura. W tym wypadku nakaz nie może jednak przekroczyć 30 dni. W ciągu ostatnich 3 lat w Trójmieście wydano 230 takich decyzji.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (59)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Wystawa budowli z klocków Lego

33 - 35 zł
wystawa

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

spotkanie, warsztaty

Ćwicz z mistrzem w "Zakopiance" (1 opinia)

zajęcia rekreacyjne, trening

Najczęściej czytane