• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Pytania o aborcje, poglądy polityczne i homoseksualizm w szkolnej ankiecie?

Piotr Kallalas
16 września 2022, godz. 09:00 
Opinie (172)
aktualizacja: godz. 11:48 (16 września 2022)
W ankiecie mają wziąć udział między innymi 13-latkowie. W ankiecie mają wziąć udział między innymi 13-latkowie.

Czy uważasz, że aborcja jest dopuszczalna? Które ugrupowanie polityczne najbardziej odzwierciedla twoje poglądy? Czy twoim zdaniem osoby homoseksualne mogą pełnić wszystkie funkcje i stanowiska publiczne? To tylko część pytań, na jakie będą mogli odpowiedzieć nawet 13-latkowie ankietowani w ramach projektu Młodzież 4.0. Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do udziału w badaniu, a marszałek woj. pomorskiego prosi o pilne wyjaśnienia.Aktualizacja godz. 11.30. Komunikat o ankiecie realizowanej w projekcie Młodzież 4.0 został właśnie usunięty ze strony kuratorium. Ponadto, nie ma już możliwości wykonania badania na stronie internetowej - pojawia się komunikat "Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne".


Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca władze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz wyższych do wzięcia udziału w projekcie Młodzież 4.0, który jest realizowany przez Akademię Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Kontrowersyjne pytaniaChodzi o wypełnienie badania-ankiety przez uczniów będących w kilku grupach wiekowych: 13-14 lat, 17-19 lat i 21-25 lat. Ministerialny list zachęcający do współpracy opublikowało również pomorskie kuratorium. Natomiast kontrowersje wzbudziły niektóre pytania zamieszczone w ankiecie. Uczniowie biorący udział w badaniu będą musieli między innymi odpowiedzieć na pytania:
  • Czy uważasz, że aborcja jest dopuszczalna?
  • Które ugrupowanie polityczne najbardziej odzwierciedla twoje poglądy?
  • Które z zachowań (seksualnych) są według ciebie niedopuszczalne?
  • Czy w najbliższym kręgu twoich znajomych/rodziny znasz osobę homoseksualną?
  • Czy twoim zdaniem osoby homoseksualne mogą pełnić wszystkie funkcje i stanowiska publiczne?

- Zadanie to polega na realizacji w latach 2021-2023 badań naukowych mających na celu zdiagnozowanie aktualnych tendencji w zachowaniach i wyborach aksjonormatywnych młodych Polaków, tj. osób w wieku 13-25 lat, a więc młodzieży i młodych dorosłych. Zasadniczym elementem projektu jest przeprowadzenie ankiety na reprezentatywnej próbie młodzieży w liczbie 25 tys. na terenie całego kraju. Zebrane wyniki posłużą do interpretacji postaw i zachowań młodego pokolenia wobec otaczającej ich rzeczywistości - informuje w liście Artur Górecki, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Resort informuje, że w najbliższym czasie przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie nawiążą kontakt z władzami szkół.

Nauka zdalna receptą na niskie temperatury w szkołach? Nauka zdalna receptą na niskie temperatury w szkołach?

"Wyrazy zaniepokojenia treściami zawartymi w niniejszej ankiecie"W tej sprawie zainterweniował marszałek Mieczysław Struk, który zwrócił się do członków Pomorskiej Rady Oświatowej z prośbą o pilną opinię w kontekście ankiety.

- Od kilku dni kierowane są do mnie, jak i do moich współpracowników wyrazy zaniepokojenia treściami zawartymi w niniejszej ankiecie. Zarówno rodzice, jak i dyrektorzy szkół zwracają uwagę, że pytania ankietowe, w szczególności pytania o praktykowane zachowania seksualne, dopuszczalność aborcji i eutanazji, stosunek do homoseksualizmu, religii i Kościoła katolickiego, wyznanie religijne czy też o poglądy polityczne i ich zbieżność z programem określonych partii politycznych, a także o opinię w kwestiach prawnoustrojowych, których uczniowie nie mieli możliwości poznać, są dalece niedostosowane do poziomu dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 17 lat - pisze marszałek Mieczysław Struk.
Marszałek zwraca uwagę, że nieznany jest cel badania, na którego realizację resort miał wydać 4,5 mln zł. O komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Edukacji i Nauki. O to pełna odpowiedź resortu:

- Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje środki na działania badawczo-rozwojowe w zakresie badań naukowych. Dotyczy to m.in. projektu zgłoszonego przez Rektora Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Szczecinie dot. zdiagnozowania aktualnych tendencji w zachowaniach i wyborach aksjonormatywnych oraz społeczno-polityczno-kulturowych młodych Polaków. Projekt badawczy został pozytywnie oceniony. Natomiast wybór metody badawczej jest kwestią autorską realizującego zadanie. MEiN nie ingeruje w metodologię przeprowadzania badań ani nie zatwierdza, czy akceptuje wykorzystywane w nich treści, nie zna pytań kierowanych przez grupy badawcze - jest to kwestia autorska badaczy. W tym zakresie, prosimy o kierowanie pytań do uczelni. Ministerstwo otrzymuje raporty roczne z realizacji zadania, które poddawane są ocenie finansowo-rzeczowej. Taka procedura zapewnia ustawowo autonomiczną wolność badań naukowych. W związku z powtarzającymi się pytaniami rodziców uczniów, dotyczącymi zasad prowadzenia badań naukowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z wykorzystaniem ankiet, zaapelowaliśmy do dyrektorów szkół za pośrednictwem kuratorów o przypomnienie zasad postępowania i dobrych praktykach w tym zakresie. Stanowczo podkreślamy, że wypełnianie przez uczniów ankiet służących badaniom naukowym jest zawsze czynnością dobrowolną. W odniesieniu do niepełnoletnich uczniów, w związku z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, przeprowadzenie takich ankiet powinno odbywać się za zgodą rodziców. Właściwą praktyką jest również zapoznanie rodziców z treścią pytań ankietowych, aby ich ewentualna zgoda miała charakter świadomej decyzji, a nie czysto formalnego aktu. Konstytucyjne prawo gwarantujące wolność badań naukowych jest źródłem wielu inicjatyw, także w odniesieniu do środowiska szkolnego. Natomiast ich realizacja na terenie jednostek systemu oświaty wymaga respektowania praw dzieci i rodziców stanowiących fundament codziennego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych - informuje Adrianna Całus-Polak, rzecznik prasowy MEiN.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (172)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Przeprowadzki - wystawa rodzinna

wystawa

Raz, dwa, trzy, rzeźba patrzy!

wystawa

Kosmopark - wystawa dla dzieci

wystawa, warsztaty, pokaz

Najczęściej czytane