• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rekrutacja do żłobków. Jak zapisać dziecko?

ws
16 kwietnia 2024, godz. 12:00 
Opinie (32)
W Polsce publicznych żłobków jest wciąż za mało. Zainteresowanych niestety nie brakuje, a wielu rodziców staje przed poważnym problemem, bo nie każdego stać na prywatną placówkę. W Polsce publicznych żłobków jest wciąż za mało. Zainteresowanych niestety nie brakuje, a wielu rodziców staje przed poważnym problemem, bo nie każdego stać na prywatną placówkę.

We wtorek, 16 kwietnia, ruszyła rekrutacja do żłobka Puchatek oraz Filii nr 1 w Sopocie, z kolei w środę, 17 kwietnia, o godz. 9 rozpocznie się rekrutacja do gdyńskich żłobków samorządowych. W Gdańsku, aby zapisać dziecko do żłobka, trzeba wypełnić wniosek rekrutacyjny i dostarczyć go do wybranej placówki osobiście lub przez specjalną platformę rekrutacyjną. Tu terminy, w jakich można zapisać dziecko, są różne i uzależnione od konkretnej placówki.
Czy korzystasz z opieki żłobka?

Rekrutacja do żłobków publicznych zwykle wiąże się z wielomiesięcznym wyczekiwaniem i sprawdzaniem list. Ile osób czeka na upragnione miejsce? Jakie są alternatywy i jak wygląda dostępność miejsc w żłobkach w Trójmieście? Sprawdź, jak wygląda rekrutacja i jakie kroki musisz wykonać.

Rekrutacja do żłobka w Sopocie16 kwietnia rusza rekrutacja do żłobka Puchatek oraz Filii nr 1 w Sopocie. W tym roku odbywa się ona tylko elektronicznie. Na stronie internetowej żłobka dostępny jest link do rejestracji. Rekrutacja potrwa do 11 maja.

Dzieci przyjęte w nowym naborze zaczną uczęszczać do żłobka od 1 września.

- Sopocki żłobek to bezpieczne miejsce, gdzie maluchy twórczo spędzają czas pod okiem wspaniałej kadry - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. - Poza standardowym planem dnia dzieci dodatkowo biorą udział w wielu zajęciach stymulujących rozwój, organizowane są teatrzyki i koncerty czy dni tematyczne, takie jak Dzień Jeża, Dzień Misia. Bardzo ważne jest to, że dzięki możliwości zapisania dziecka do żłobka rodzice mogą wrócić do pracy zawodowej - dodaje.
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
 • od 16 kwietnia do 11 maja - złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu rekrutacyjnego żłobka,
 • 15 maja - ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych,
 • złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki - maksymalnie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych,
 • 15 czerwca - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka,
 • podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi - maksymalnie do siedmiu dni roboczych od ogłoszenia listy dzieci przyjętych,
 • rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc w placówce i braku kandydatów na liście rezerwowej.


Rekrutacja do żłobka w GdyniW Gdyni, podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie - w systemie Nullo. Ważne jest to, że nie decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja rozpocznie się 17 kwietnia o godz. 9, a zakończy 11 maja o godz. 15. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.

W Gdyni funkcjonują dwa żłobki samorządowe KoniczynkaNiezapominajka oraz ich filie, rozmieszczone tak, aby wszyscy rodzice mogli łatwo dojechać do placówek.

- Rozpoczęcie przygody ze żłobkiem to często trudny czas nie tylko dla małych dzieci, ale także ich rodziców i opiekunów. Dlatego w gdyńskich żłobkach samorządowych osoby opiekujące się dziećmi i kadra zarządzająca nastawiona jest na ich wspieranie oraz zapewnienie dzieciom opieki zbliżonej do warunków jakie mają w domu - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - W filii żłobka Koniczynka na Cisowej świadczona jest opieka także dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
W tegorocznej rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone od 17 kwietnia 2024 roku. Do żłobka przyjmowaną są dzieci, które pierwszy rok życia ukończą najpóźniej 1 września 2024 roku. Jedynie do żłobka Niezapominajka z siedzibą przy ul. Wójta Radtkego 23 rekrutowane są także dzieci, które 20 tydzień życia skończą nie później niż 1 września 2024 roku.

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Jak sobie poradzić? Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Jak sobie poradzić?
System automatycznie odrzuci wniosek, jeśli dziecko na dzień 1 września 2024 roku nie będzie miało ukończonego pierwszego roku życia (lub 20. tygodnia życia - w przypadku wyboru żłobka Niezapominajka). Dzieci urodzone po 17 kwietnia mogą być przyjęte do żłobka w ramach rekrutacji uzupełniającej lub w ramach kolejnego naboru. Rekrutacja uzupełniająca do żłobka będzie prowadzona o ile palcówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami i nie będzie kandydatów na liście rezerwowej.

Rodzice lub opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w rekrutacji w roku 2023 i nie dostały się do żłobka, w tym roku muszą ponownie wziąć w niej udział.

Dzieci przyjęte do żłobka będą do niego uczęszczać od 1 września 2024 roku.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
 • od 17 kwietnia do 11 maja 2024 roku - złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji Nullo. Rodzic ma możliwość zaznaczenia żłobka pierwszego i drugiego wyboru. Zarejestrowany wniosek zostanie potwierdzony w systemie elektronicznej rekrutacji bezpośrednio przez wybrany żłobek pierwszego wyboru w terminie siedmiu dni od daty rejestracji.
 • 15 maja - ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do żłobka - w terminie max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w żłobku dokumentów potwierdzających osiągniętą punktację wraz z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie miasta Gdynia.
 • 15 czerwca - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do żłobka - w terminie max. siedmiu dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania umowy w żłobku, do którego zakwalifikowało się dziecko.

Dzieci, które nie zostaną przyjęte w ramach rekrutacji, będą automatycznie umieszczone na liście rezerwowej - obowiązującej do czasu naboru na przyszły rok szkolny. Ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania w systemie raz na dwa miesiące chęci oczekiwania na miejsce w żłobku.


Rekrutacja do żłobków w GdańskuW Gdańsku, w tym roku w 13 żłobkach miejsce znajdzie 1088 maluchów.

Zapisy dzieci do gdańskich żłobków samorządowych trwają przez cały rok i odbywają się wyłącznie za pośrednictwem platformy elektronicznej. Informacja o limicie miejsc w żłobkach publikowana jest na stronie internetowej do 15 maja każdego roku.

Co ważne, w rekrutacji na dany rok szkolny uczestniczą wyłącznie dzieci, które zostały zarejestrowane na elektronicznej liście oczekujących na miejsce w gdańskim żłobku samorządowym najpóźniej w dniu 15 maja danego roku. Lista dzieci nowo przyjętych ustalana jest do 31 lipca każdego roku.

Rekrutacja jest otwarta właściwie przez cały rok - nie ma różnych terminów.
ws

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (32)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Wystawa budowli z klocków Lego (2 opinie)

(2 opinie)
33 - 35 zł
wystawa

Wystawa dinozaurów Di­no­world (8 opinii)

(8 opinii)
45 zł
wystawa

Unikaj statków, gdzie nie mają zwierząt. Zwierzęta na Darze Pomorza - wystawa czasowa (2 opinie)

(2 opinie)
28 zł
wystawa

Najczęściej czytane