• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Rodziny zastępcze w Gdańsku zarobią więcej

Wioleta Stolarska
24 listopada 2022, godz. 15:30 
Opinie (21)
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna.

Od 500 do nawet 1000 zł wzrośnie od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie dla nowych, zawodowych opiekunów zastępczych oraz osób, które założą rodzinny dom dziecka lub pogotowie rodzinne w Gdańsku. Uchwałę ws. podwyżek przegłosowali miejscy radni.Czy zdecydował(a)byś się na utworzenie rodziny zastępczej?

Zgodnie z uchwałą przyjętą na listopadowej sesji Rady Miasta Gdańska od stycznia 2023 r. nowemu, zawodowemu opiekunowi zastępczemu przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 4 520 zł brutto miesięcznie.

Z kolei rodzic zawodowy, który poprowadzi pogotowie rodzinne, otrzyma pensję nie niższą niż 5 220 zł brutto miesięcznie. Osoba, która założy rodzinny dom dziecka, otrzyma miesięcznie nie mniej niż 5 120 zł brutto za pracę.

Nowelizacja ustawy z podpisem prezydenta. Rodziny zastępcze zarobią więcejZ kolei nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podpisana w październiku przez Prezydenta RP przewiduje wzrost z 2 168,76 zł na 4100 zł wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 2819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5084 zł.

Wynagrodzenia będą waloryzowane według wskaźnika inflacji. Dodatkowo ustawa wprowadza jednolite kryteria w dostępie do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.

Światowy Dzień Adopcji. Jak adoptować dziecko? Światowy Dzień Adopcji. Jak adoptować dziecko?

Kto może zostać rodzicem zastępczym?Jesienią zaplanowane jest kolejne szkolenie dla kandydatów do pełnienia roli zastępczych opiekunów dla dzieci w Gdańsku. Odbędzie się ono w MOPR. M.in. ukończenie szkolenia z pozytywnym wynikiem jest konieczne, by potem uzyskać status zastępczego opiekuna.

Przypomnijmy też, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy m.in.:
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi mieć stałe źródło dochodów. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinni mieć świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Na jaką pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze?Na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż:
 • 785 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1189 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek nie niższy niż 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania. W Gdańsku wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Na dzieci umieszczone w pieczy rodzinnej po 1 stycznia 2022 r. przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie - wypłatę realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. W Gdańsku wysokość świadczenia wynosi 300 zł miesięcznie.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:
 • rodzinom zastępczym - raz w roku na dziecko,
 • osobom uczącym się, które są osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy - raz w roku.

"Dobry Start" przysługuje wyżej wymienionym osobom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wypłaca się na wniosek osób prowadzących taką rodzinę lub rodzinny dom dziecka.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (21)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Przeprowadzki - wystawa rodzinna (przedłużona do 31.01.2023)

wystawa

Live z Położną

spotkanie, konsultacje

Warsztaty filmowe dla młodzieży

warsztaty

Najczęściej czytane