Strajk nauczycieli już w poniedziałek. Jaką pomoc oferują samorządy?

8 kwietnia to planowana data rozpoczęcia strajku nauczycieli, w którym wezmą udział pracownicy szkół, przedszkoli i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
8 kwietnia to planowana data rozpoczęcia strajku nauczycieli, w którym wezmą udział pracownicy szkół, przedszkoli i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. fot. luckybusiness/123rf.com

Dopiero w poniedziałek dowiemy się, które szkoły wezmą udział w strajku. Samorządy i nauczyciele apelują do rodziców o zorganizowanie dzieciom alternatywnej opieki i w miarę możliwości nieposyłanie ich do szkół. Co jednak z tymi, które do szkoły przyjdą? Gdańsk i Gdynia zapewniają, że jeśli dziecko przyjdzie do szkoły, zostanie objęte opieką. Sopot informuje, że takiej opieki nie zapewni, bo nie jest w stanie.8 kwietnia ma rozpocząć się strajk w szkołach i innych placówkach oświatowych, w których - w wyniku referendum - uzyskana została zgoda na jego przeprowadzenie. Ilu nauczycieli weźmie udział w strajku oraz które placówki nie będą funkcjonowały, dowiemy się jednak dopiero w poniedziałek, kiedy nauczyciele wpiszą się na listę strajkową.

Które szkoły wezmą udział w strajku?- Dokładna liczba strajkujących pracowników będzie znana dopiero w dniu jego rozpoczęcia - wyjaśnia w liście do rodziców Mirosław Michalski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku. - Jako dyrektor szkoły nie mam prawa żądać wcześniejszej deklaracji ze strony pracownika, czy weźmie on udział w strajku, ani też podejmować innych działań, mogących wywierać na pracownika jakąkolwiek presję, ponieważ byłyby to działania niezgodne z prawem.
To, które szkoły zamierzają wziąć udział w strajku, można sprawdzić na poniższej mapie, która jest aktualizowana na bieżąco (mapa powstaje w oparciu o zgłoszenia nauczycieli, którzy zamierzają strajkować).


Działania prewencyjne po omacku...Nie wiadomo, ilu pracowników szkół zgłosi gotowość do pracy, co bardzo utrudnia zorganizowanie dzieciom alternatywnej opieki. Zapobiegawczo część dyrektorów planuje zawieszenie zajęć i apeluje o nieposyłanie dzieci do szkoły.

- W związku z planowanym strajkiem pracowników szkoły: nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w terminie od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania jest wielce prawdopodobne, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbędą się. Zwracam się do państwa z serdeczną prośbą o zrozumienie tej wyjątkowo trudnej sytuacji. W poczuciu odpowiedzialności i w trosce o dobro najmłodszych apeluję do rodziców, aby w czasie strajku, w miarę możliwości, zapewnili opiekę swoim dzieciom - apeluje do rodziców Małgorzata Perzyna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku.
Dyrektorzy robią, co mogą, by otoczyć dzieci - w miarę możliwości - jak najlepszą opieką. W SP 42 jej zakres będzie uzależniony od tego, ilu nauczycieli weźmie udział w strajku.

- Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba dzieci przekroczy dopuszczalne maksimum. Dlatego zwracam się do państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku - zwraca się do rodziców dyrekcja SP 42. - Rodzicom dzieci do ósmego roku życia uczęszczających do szkoły lub oddziału przedszkolnego, które zostały niespodziewanie zamknięte, przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zgodnie z §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1632). Ponadto informuję, że w dniach strajku obiady w stołówce szkolnej będą bez zakłóceń wydawane w godzinach 11 - 13.
Z kolei dyrekcja SP nr 82 prosi o pomoc w zapewnieniu dzieciom opieki tych rodziców, którzy posiadają stosowne uprawnienia.

- Szanowni rodzice, zapraszamy do kontaktu z dyrekcją szkoły tych państwa, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne i zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz mogliby wspomóc placówkę w sprawowaniu opieki nad uczniami od dnia 8 kwietnia br. - czytamy na stronie placówki w mediach społecznościowych.
W województwie pomorskim za strajkiem opowiedziało się 97 proc. placówek oświatowych.
W województwie pomorskim za strajkiem opowiedziało się 97 proc. placówek oświatowych. fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Samorządy pomogą w zapewnieniu rozrywki, ale nie opiekiGdańsk

Od poniedziałku będą pojawiały się komunikaty na temat sytuacji w szkołach i zapewnianiu opieki dzieciom w Gdańskiej Platformie Edukacyjnej oraz na stronie Strajk Oświaty. Do dyspozycji gdańszczan przez całą dobę jest Gdańskie Centrum Kontaktu, którego pracownicy udzielą informacji pod nr tel. 58 52 44 500.

- Zaangażowaliśmy wolontariuszy, emerytowanych pracowników oświaty z przygotowaniem pedagogicznym, skontaktowaliśmy się z placówkami kultury, które dzięki dodatkowym imprezom kulturalnym, sportowym i edukacyjnym na terenie miasta pomogą zapewnić opiekę jak największej liczbie dzieci i młodzieży - mówi Grzegorz Kryger, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego (WRS) gdańskiego magistratu. - Priorytetem jest oczywiście zapewnienie im opieki na terenie placówki, lecz nie zawsze to będzie pewnie możliwe.
Miasto zapewnia, że jeśli dziecko do szkoły przyjdzie, zostanie otoczone opieką.

- Dyrektorzy placówek zadbają o każde dziecko i spróbują opanować sytuację, o której skali dziś nie możemy powiedzieć nic pewnego - informuje Dariusz Wołodźko z gdańskiego magistratu.

Gdańsk szykuje się do strajku w oświacieSopot

Informacje z Sopotu są następujące:

 • Nie przewiduje się prowadzenia zajęć dydaktycznych w: Zespole Szkół nr 1, II LO, III LO, ZSH, SP nr 1, SP nr 8, SP 9 ( dla klas 4-8), SP nr 7.
 • Zajęcia dydaktyczne najprawdopodobniej będą prowadzone w SP 9 (dla klas 1-3).
 • Zajęcia opiekuńcze będą prawdopodobnie organizowane w SP nr 7 oraz w ZSH dla dzieci z oddziału gimnazjum.
 • Na siedem przedszkoli tylko w dwóch (nr 2 i nr 12) zajęcia będą odwołane.
 • Wszystkie szkoły sygnalizują zagrożenie nieprzeprowadzenia egzaminów.
 • Obiady będą wydawane w SP nr 1, SP nr 7 i prawdopodobnie w SP nr 9.

Warto jednak już teraz poszukać opieki dla dzieci, bo miasto jej nie zapewni.

- Gmina nie jest w stanie zapewnić opieki podopiecznym podczas strajku, ale może zaproponować alternatywną formę spędzenia czasu - informuje Anna Dyksińska z sopockiego magistratu.
Jeśli zatem rodzice zorganizują dzieciom opiekę, to te - wraz z opiekunami - mogą wziąć udział w szeregu atrakcyjnych zajęć. I tak, od poniedziałku, od godziny 7.30, otwarte będą wszystkie sopockie instytucje kultury: Państwowa Galeria Sztuki, Muzeum Sopotu, biblioteki i Sopoteka.

- Nie przewidujemy jednak zajęć zorganizowanych ze względu na brak możliwości zapewnienia - zgonie z przepisami prawa - wychowawców z odpowiednimi kwalifikacjami - zastrzega Dyksińska. - Dajemy możliwość rodzicom, by mogli zabrać dzieci do tych instytucji, które na czas strajku nie będą pobierać opłaty za wejście (np. PGS).
Z inicjatywy marszałka województwa na czas planowanego przez nauczycieli strajku samorządowe instytucje kultury - teatry, muzea i biblioteki - będą otwarte dla uczniów. Darmowe zajęcia przygotowano dla dzieci i młodzieży w różnym wieku (grupy zorganizowane).

W dniach 8-12 kwietnia dzieci będą mogły odwiedzić grodzisko w Sopocie. Nie wiadomo jeszcze, jaką formę będą miały przygotowywane atrakcje, ale pod uwagę brane jest m.in. zorganizowanie lekcji, gier, zabaw, a także ognisko i pieczenie kiełbasek.

Gdynia

Informacji na temat pracy szkół, podobnie jak w Gdańsku i Sopocie, udzielają na bieżąco dyrektorzy placówek. Gdyński magistrat na chwilę obecną posiada informację, że 80 (z 98) placówek zadeklarowało swój udział w strajku.

- Mamy oczywiście dane od Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące liczby strajkujących placówek, ale do momentu rozpoczęcia strajku nie wiadomo, ilu faktycznie nauczycieli do niego przystąpi - informuje Agata Grzegorczyk z Urzędu Miasta Gdyni. - Dyrektorzy strajkujących szkół przekazali już prośbę rodzicom, by w czasie strajku zatrzymali dzieci w domu, jednak liczymy się z tym, że część dzieci mimo to do szkół przyjdzie i dyrektorzy będą musieli zapewnić im opiekę. My na bieżąco monitorujemy sytuację i jeśli będzie taka potrzeba, udzielimy im wsparcia. W porozumieniu z gdyńskimi podmiotami posiadającymi ciekawą ofertę dla dzieci staramy się przygotować pakiet zajęć edukacyjnych, które mogłyby zastąpić zajęcia szkolne. Bez względu na skalę strajku policja i Straż Miejska będą zwracały baczniejszą uwagę na okolice szkół i miejsc chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież. A jeśli będzie taka potrzeba, pojawią się tam dodatkowe patrole.
Nauczyciele walczą o podniesienie płac i poprawę warunków zatrudnienia.
Nauczyciele walczą o podniesienie płac i poprawę warunków zatrudnienia. fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Zasiłek opiekuńczy na dziecko poniżej 8 latPrzypominamy, że rodzice dzieci, które nie ukończyły 8 roku życia, mogą w czasie strajku nauczycieli skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

- Zasiłek przysługuje rodzicom objętym ubezpieczeniem chorobowym, w związku z tym będą mogli z niego skorzystać rodzice posiadający umowę o pracę, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, umowę nakładczą, a także rodzice prowadzący działalność pozarolniczą, jak również rodzice będący członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej czy spółdzielni kółek rolniczych. Ponadto, prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego przysługuje obojgu rodzicom, jednak zasiłek może zostać wypłacony tylko jednemu z rodziców w danym czasie - mówi Mariusz Królczyk, prawnik.
W szczegółach pisaliśmy w osobnym artykule - Zasiłek opiekuńczy na czas strajku nauczycieli.

O co walczą nauczyciele?Rozmowy związkowców z rządem w sprawie postulatów nauczycieli wciąż są wznawiane i przerywane. Jak na razie nie doszło do porozumienia i Związek Nauczycielstwa Polskiego przekonuje, że strajku nie zawiesi.

Czytaj też: Ile zarabiają nauczyciele? Średnia pensja a wypłata na konto

Nauczyciele na początku żądali 1000 złotych podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Teraz proponują podwyżkę w wysokości 30 proc. od 1 stycznia 2019 roku oraz uwolnienie dodatku stażowego ponad ustawowy limit określony na 20 proc. Jak tłumaczy ZNP 30 proc. to kwota dla nauczyciela stażysty na poziomie zwiększenia wynagrodzenia o ok. 720-730 zł miesięczne, a dla nauczyciela dyplomowanego 990 zł.

Opinie (312) 5 zablokowanych

 • Broniarz i opozycja wymyślili sobie super sposób żeby uderzyć w dzieci, rodziców i rząd. (20)

  dziekujemy

  • 126 103

  • Dokładnie (1)

   Jakby zablokowali miasto i opony palili, to by takich szkód nie narobili, jak takim strajkiem w takim momencie... powinni się pacnąć w łeb zanim to zrobią

   • 33 22

   • Mają prawo do strajku? Mają.

    I strajkują jak na inteligentnych ludzi przystało. Przestali po prostu pracować. Nie palą dodatkowo opon i nie blokują ulic, a mogliby. Teraz widać jak są ważni i to już jest ich sukces.

    • 6 3

  • (1)

   Kij z kasą, kij z całą edukacją. Ważne aby pierdyknąć w dzieci! To jest główny cel strajku - walnąć w niewiniątka :))))

   • 28 23

   • Kiedyś klasy liczyły po 30 osób.

    Teraz po kilkanaście uczniów. Czyżby trzymamy sztuczne etaty?

    • 3 6

  • (4)

   Przecież jako rodzic uważasz, że nauczyciele są najgorsi, niewykwalifikowani, leniwi, beznadziejnie. To w czym problem?

   • 14 11

   • (2)

    Że dodatkowo , pasożytniczy tryb życia prowadzą

    • 12 9

    • W ogóle to robactwo i trzeci sort
     Znaczy się nie elektorat - podwyżki nie budziet.

     • 3 3

    • Zawsze lepszy niż tryb prowadzony przez pasożytów 500 plus.

     • 2 2

   • A gdzie on to napisał w poście?

    Czytać umiesz, ale ze zrozumieniem treści to już problem?

    • 8 1

  • Opozycja? To rząd ma wszystkich głęboko w "D".

   Zarówno was i wasze dzieci jak i nauczycieli. Liczą tylko ciepłe posadki na państwowych stołkach dla nich ich rodzin i innych misiewiczów.

   • 15 5

  • 18 godz lekcyjnych / tydzien, ale codziennie w jednej szkole od 7-15 (4)

   Korepetycje - działalność i opodatkować, a nie na lewaka.

   • 14 5

   • (3)

    O tym już nie wspomna. Legenda głosi że kiedyś był nauczyciel który wystawiał rachunki i rozliczam się z skarbówka z kasy która zarobił na korepetycjach

    • 5 5

    • Który nauczyciel maczas na udzielanie korepetycji? (2)

     • 4 4

     • No tak. Tylko ten który nie ma 2och lub 3ech etatów. (1)

      • 3 1

      • A dlaczego musi szukać dodatkowych zajęć?

       Zapewniam, że nie z nadmiaru wolnego czasu.

       • 1 2

  • najpierw zastanów sie, czy na pewno nie chcesz by nauczycielami zostawali najlepsi (2)

   bo najlepsi zechcą pracować w oświacie, gdy będą mogli kupić coś więcej niż chleb z margaryną. Np. książki, np. bilety na koncert, a także o zgrozo - urlop, a nie obóz harcerski

   • 10 2

   • (1)

    Już nie pierd... O chlebie i o margarynie. Średnio godzina korków kosztuje 50zl jakby z tych zarobionych pieniędzy musieli się rozliczać to by się okazało że wielu zarabia dużo więcej niż wszyscy myślą.

    • 9 7

    • Przecież też możesz udzielać korków

     Nie moja sprawa co robisz z wolnym czasem. Jeden pije piwo a drugi zmuszony jest dorabiać do pięknej pensji.

     • 3 3

  • proszę bardzo

   • 0 1

  • Nikt w nikogo nie uderza. Nauczyciele walczą o życie.

   • 2 4

 • jestem za podwyżkami ale niech nauczyciele zaczną pracować jak każdy 40 godzin w tygodniu (45)

  teraz etat to 18 godzin lekcyjnych. przygotowują się do lekcji? każdego roku czytają Pana Tadeusza czy może przygotowują się do matematyki i zapominają jak wykonuje się najprostsze działania, muszą sobie przypominać?

  • 163 99

  • (37)

   Też jestem za! Praca 7-15, w tych godzinach wszystkie wywiadówki i zajęcia dodatkowe, własne stanowisko pracy no i płatne nadgodziny. Wycieczki jako delegacje etc.

   • 54 7

   • dlaczego nie? ile tych wycieczek i wywiadówek? kilka w roku? (1)

    komorowski dobrze powiedział jak ci się nie podoba to zmień pracę weź kredyt

    • 38 16

    • Kilka w roku

     Zabawne. Najwięcej do powiedzenia mają osoby, które nie mają pojęcia.

     • 5 1

   • (16)

    Ok, ale w wakacje też normalnie do pracy, tak jak np w Szwecji, a urlopu tyle ile się należy z kodeksu pracy. I likwidujemy kartę nauczyciela. Może być?

    • 48 8

    • (15)

     Może być, urlop kiedy chcę, żadnych kart, wszystko jasne i przejrzyste. Zdziwiony?

     • 29 10

     • (10)

      i praca pomiędzy Bożym Narodzeniem i sylwestrem, w majóweczkę, może być?

      • 40 9

      • (8)

       Po to są urlopy, prawda? Masz jeszcze jakieś pytania, czy tylko próbujesz dogryźć?

       • 16 9

       • (6)

        A ty myślisz że ludzie nie pracujący jako nauczyciele dostają urlop kiedy chcą? he he, dobre sobie. I nie opowiadaj nam bajeczek jak to marzysz, aby zobaczyć polskie góry jesienią. Bo jak masz takie pragnienie, to idziesz na zwolnienie. Jesteście w tym mistrzami. Największa grupa zawodowa, która korzysta ze zwolnień lekarskich.

        • 24 22

       • (5)

        Myślę, że tak, bo w szkole nie pracuję od dawna i mam urlop, kiedy chcę. Opowiadasz bajeczki bo nie masz pojęcia jak pracuje nauczyciel :D Zwolnienie na wyjazd w góry jesienią, tak, tak, na pewno. Za pieniądze, które dostaje nauczyciel nigdy nie wrócę do zawodu.

        • 10 15

       • (1)

        przestań jęczęć albo jesteś mężczyzną i się bierzesz do roboty albo spadaj, która kobieta takiego ciamajdę w domu trzyma

        • 8 5

       • Póki co tylko ty jęczysz :D Ja sobie radzę doskonale, poza granicą.

        • 2 4

       • No i dobrze, po co wiecej nauczycieli tej przeklamanej histori.. jak sie teraz uczy? pierwszym królem polski była Kaczynsky, a obecny premier to jego potomek w prostej linii, a do samolotów strzelają laserami z oczu?

        • 4 3

       • wiem doskonale, mam to na co dzień, jestem.... kadrową w szkole

        • 0 2

       • te, histeryk z bożej łaski

        a ile ty byś chciał zarabiać mistrzu jednego przedmiotu?

        • 1 1

       • No jeszcze bym dodał: nauczyciel który udziela korepetycji rozlicza się z zarobionych przez to pieniędzy z urzędem skarbowym i płaci o każdej zarobionej z zlotowki podatek tak jak to robią osoby prowadzące działalność. Też pasuje ?

        • 3 2

      • Jasne, z urlopu sobie wezmę

       • 1 1

     • (1)

      Chyba logiczne, że jeśli będzie praca w trakcie wakacji, ferii, długich weekendów, po 8 godz dziennie, to urlop do wykorzystania kiedy chcesz. Więc do boju, walczcie o taki system.

      • 19 0

      • To teraz

       Zastąp nauczyciela, który w listopadzie pojechał na dwutygodniowy urlop, a jest wychowawcą i uczy matematyki pięć innych klas? Niewykonalne, totalna rozwałka jeśli chodzi o nauczanie w tych klasach, wymagałoby przebudowania na chybcika planu zajęć w całej praktycznie szkole, szczególnie takiej liczącej do 300-400 uczniów. To by było w ogólności możliwe, ale wymagałoby przebudowania całego systemu oświaty, tego w jaki sposób jest zorganizowany rok szkolny itp. Pytanie, czy jest sens coś takiego robić? Moim zdaniem nie Nauczyciele powinni zarabiać dużo więcej, bo mają ogromną odpowiedzialność, za te dzieci, które uczą, szczególnie, że teraz połowa rodziców ma wylane w kwestii wychowania i oczekuje, że to szkoła za nich dzieci wychowa. A najlepiej, żeby nauczyciele jeszcze obiad ugotowali i rozrywki zorganizowali, tak by rodzice mogli odebrać dzieciaki ze szkoły po 19, dać im kolację i położyć spać. I nie piszę tego, jako nauczyciel, tylko rodzic, który uważnie od lat śledzi, co się dzieje w polskim systemie edukacji i co się dzieje z rodzicami dzieci, które z tego systemu korzystają ...

       • 4 4

     • (1)

      Znasz kraj gdzie nauczyciel bierze urlop kiedy chce ? Mozambik

      • 3 2

      • Szwecja, Norwegia, Niemcy, Francja w tych krajach na 100% bo znam osobiście ludzi z tych krajów bo w każdym pracowałem i trochę ludzi się poznalo

       • 1 0

   • (4)

    jakie nadgodziny płatne? myślisz, że wszyscy płacą? rząd PO nas załatwił i jak brylowała w mediach mama Madzi to klepnęli ustawę o wybieraniu nadgodzin, za darmo, 1:1 i Wam też tego życzę

    • 10 5

    • niestety to prawda (3)

     W mojej firmie i u wielu moich znajomych też tak jest - nadgodziny tylko do odbioru, nawet za pracę w święta (nie, nie mam żadnych "majóweczek" i innych takich - pracuję w międzynarodowej korporacji, która nie uwzględnia polskich świąt). Więc jak wszyscy grillują w majówkę, ja siedzę w robocie, za co mam do odbioru jakiś inny dzień i mogę sobie posiedzieć sama w domu, zamiast spotkać się z rodziną czy znajomymi.

     • 8 1

     • To zgodnie z radami forumowych ekspertów - nie biadol tylko zmień pracę :D

      • 5 2

     • Sorry

      ale twoja firma łamie prawo, jeśli działa na terenie polski. Jeśli nie pracujesz w systemie zmianowym, to nie mają prawa Cię zmuszać do pracy w dni wolne od pracy. Skoro jesteś na tyle dobrym pracownikiem, że się załapałaś do pracy w międzynarodowej korporacji, to Cię przyjmą praktycznie wszędzie indziej i na dużo lepszych zasad.

      • 4 1

     • Nikt nie zmusza, można iść na kasę do biedronki.

      • 0 0

   • 7-15, likwidacja karty nauczyciela, urlop 26 dni, likwidacja rocznego zdrowotnego i jestem za. (9)

    • 38 0

    • (5)

     Ja też :)

     • 7 1

     • bo nie jesteś nauczycielem (4)

      oni nie zgadzają się na 5000 na rękę za pół etatu

      • 14 6

      • Nie jestem od pięciu lat (3)

       bo za te pieniądze to wegetacja a nie życie.

       • 7 4

       • To czego się wtrącasz?

        Niech się wypowiedzą zainteresowani. Ty najwyraźniej masz za dużo wolnego czasu, więc siedzisz i piszesz bzdety.

        • 2 4

       • (1)

        To słaby nauczyciel byłeś pewnie. Podaj @ to wyśle Ci zdjęcia jak żyją Ci biedni nauczyciele. Większość nawet nie mieszka w blokach tylko naprawdę mają wypasione chaty gdzie obydwoje są nauczycielami

        • 1 2

       • Co jeszcze przeczytam?

        Ludzie, mniej zgryzoty, zazdrości i zawiści życzę

        • 0 1

    • Też jestem za podwyżkami dla nauczycieli, ale... (2)

     Od początku - gadanie, że jak się nie podoba, to zmień pracę? Trochę słabe, bo ktoś jednak te dzieci musi wykształcić. Inaczej skończymy jako naród analfabetów, ku czemu (patrząc na dużą część obecnej młodzierzy) niechybnie zmierzamy.
     Nauczyciele są potrzebni i powinni dostawać godziwe pieniądze. ALE powinni też pracować, jak większość obywateli. Teraz ten strajk i rodzice, zwłaszcza dzieci do 8 lat muszą sobie jakoś poradzić. A czy ktoś pamięta, że zaraz jeszcze przerwa świąteczna? Potem weekend majowy? Boże ciało? Wakacje ponad 2 miesiące?
     Ja mam 26 dni urlopu, naprawdę nie starcza mi, żeby zająć się dzieckiem przez te wszystkie długie weekendy, święta, ferie i wakacje. A chcę chodzić do pracy, a nie siedzieć jak jakaś patologia na zasiłku czy non stop na zwolnieniu (płatnym 80%, więc jak nauczyciel ma wolne, ja z przymusu zarabiam 20% mniej). Niech się dogadają, ale coś za coś, też niech dadzą od siebie.

     • 8 3

     • taaaa..

      "ktoś jednak te dzieci musi wykształcić. Inaczej skończymy jako naród analfabetów, ku czemu (patrząc na dużą część obecnej młodzierzy) niechybnie zmierzamy."

      no widać nie, ktoś nie wykształcił jednak tej młodzieży...
      Mieli źle, i będą mieli gorzej.
      Jakby znieść obowiązek szkolny, to by się okazało kto jest co wart - jako nauczyciel i jako ucząca się młodzieź.

      W roku wyborczym jesczze nejedno nas zadziwi.
      Rząd i opozycja się cieszą, bo społeczeństwo znowy się podzieli na wrogie plemiona...
      "Divide et impera" w praktyce.

      • 2 1

     • Dają

      od wielu lat za śmieszną kasę, tylko 3/4 społeczeństwa tego nie widzi i nie docenia, taka prawda. Piszę to nie będąc nauczycielem, ale znając i mając w rodzinie i nauczycieli akademickich i z szkolnych. Jak się przyjrzeć, jak wygląda rok szkolny, to poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, nauczyciele dostają dodatkowego wolnego może na 7-8 dni. A ponadto, dlaczego mają dostawać prawie najniższą krajową za to, że muszą codziennie użerać się z bandami rozpieszczonych bachorów (tak dzisiaj się zachowuje połowa dzieci), które za nic mają nauczycieli, skoro z rodzicami sobie pogrywają jak chcą. To jest bardziej męczące i wyniszczające dla organizmu niż 8 godzin fizycznej pracy w polu. Może w końcu ktoś weźmie na to poprawkę i nie, nie jestem nauczycielem ani moja żona nie jest nauczycielką.

      • 5 3

   • dokładnie. Niech maja te swoje 18 g lekcyjnych / tydzien. ale codziennie siedzi od 7-15 w szkole, włącznie z wakacjami,

    • 9 1

   • korepetycje - założyć działalność i opodatkować. Odrazu znajdą się PLN na podwyżki.

    • 8 0

   • A dlaczego w tych godzinach. Ponad połowa ludzi w tym kraju pracuje w systemie 3zmianowym więc dlaczego nauczyciele nie mogą pracować np. Na 2 zmiany. A dodatkowo bym chciał aby nauczyciele rozliczali się z zarobionych pieniędzy na korepetycjach, dlaczego ja od każdej zarobionej z lodówki mam płacić podatek a taki nauczyciel robi lewizne i nie rozlicza się z tych pieniędzy. A to dlatego bo by wyszło że zarabiają miesięcznie 2-3 razy więcej niż teraz wykazują.

    • 2 2

  • jestem za aktualnie rządzącą partią ale niech zaczną pracować a nie kraść...

   ...obsadzać siebie i rodziny w spółeczkach skarbu, brać "bo się należało", wysyłać się do Brukseli etc.

   • 3 8

  • Jestem za

   Może być ale 40 godzin ze stawką za godzinę jak do tej pory ewentualnie wyższą.

   • 3 0

  • Ale rząd właśnie to chciał zrobić, dać podwyżki i zwiększyć czas pracy(nawet nie do 40 godzin tylko chyba 22 czy 23), to przecież jaka teraz jest afera....

   Ja bym się nie bawiła, tylko stanowczo. Podwyżki tak, ale 40 godzinny tydzień pracy i tyle. Nauczyciele, to nie święte krowy.

   • 7 2

  • Stek bzdur

   Zapraszam do szkoły. Proszę spróbować kreatywnie pouczyć dzieci choć przez kilka godzin dziennie, może wtedy zmieni Pan/Pani zdanie. Toż to taka łatwa, lekka i przyjemna praca..

   • 3 3

  • riposta (1)

   Ty i**oto widocznie miałeś takich nauczycieli, którzy nic Ciebie nie nauczyli jesteś zwykłym ignorantem. Mam nadzieję , że Twoje dzieci trafią na takich samych nauczycieli jak Ty i nic nie osiągną w życiu. Pozdrawiam życzę 18 godzin tygodniowo może i studiów pedagogicznych chociaż wątpię żebyś dał radę.

   • 0 1

   • wytrzeźwiej

    • 0 0

  • naprawdę chcesz żebym była w pracy do 15???? To kiedy zamierzasz porozmawiać o swoim dziecku???

   Bo mnie o 15.00 już nie będzie a o 15.01 zapomnę że jestem nauczycielem i nie odbiorę żadnego telefonu. To super pomysł dla nas nauczycieli od rozdzielenie pracy od życia bo w obecnym systemie niestety to jest dramat. szkoła w szkole, szkoła w DOMU. Ilość papierów, które sprawdzam i produkuje po pracy...w DOMU przeraża wszystkich. Ale paniusie tego nie rozumieją. My nie będziemy czekać na WAS do 18.00 jak skończycie pracę. W systemie o którym tak dużo mówicie wreszcie poczujemy co to znaczy zostawiać pracę w pracy. Ja z przyjemnością popracuję od 7-15 za normalne pieniądze.

   • 1 0

 • dlaczego nauczyciele nie strajkowali przez osiem lat rządów PO? wtedy nikt z nimi nie rozmawiał. (6)

  jak górnicy zaczęli strajkować to zostali potraktowani armatkami wodnymi. obecny rząd jest za miękki.

  • 116 50

  • Bo jak trąbią TVP "Rzetelne Wieści 19:30" jest teraz gospodarczo zajefajnie i mnóstwo ka$$$y do rozdania... (2)

   Gawiedź dostanie to niech wreszcie inteligencja zostanie doceniona. Dziaduje od lat "kształcąc elektorat" i to powyżej 18 godzin w tygodniu...

   • 16 19

   • nie, tak mówią gadzinowe media, szechter w koszernej i ruscy w tvnie. (1)

    • 18 11

    • Do ucznia

     To nie PO zrujnowało system dodatkowo wydłużają ścieżkę awansu tak, że nauczycielka, która chce mieć własne dzieci osiągnie najwyższy stopień awansu w wieku emerytalnym. A całe życie za 2000

     • 1 1

  • pewnie dlatego, że byliśmy w ruinie a teraz mamy "coraz grubsze portfele"

   na rydzyka pieniądze są, na socjale są, na stołki kolesi w spółkach skarbu państwa są to dlaczego nagle nie ma uczciwie pracujących nauczycieli?

   • 7 10

  • bo się okazało, że tyle hajsu w budżecie, że można i na pierwsze dziecko 500+ i

   to wiadomo było, że kolejni się odezwą po kasę. Że też na super rząd tego nie przewidział...

   • 5 7

  • ktoś kto zadaje takie pytanie ma chyba ze sobą problem

   • 0 0

 • jestem młodym 41 letnim singlem, wykształcony, języki, bezdzietny (27)

  uważam że powinno się zlikwidować 500 plus i całą kasę dac na podwyżki dla nauczycieli. chciałeś dzieci to je utrzymuj!

  • 87 107

  • (5)

   a ja jestem, za tym, żeby zlikwidować 500+ i publiczne szkolnictwo, jak sobie zrobiłeś dzieci to płać za nie, za ich naukę, utrzymuj je a od reszty podatników się odczep! i nie będziemy płacić ani na nauczycieli ani na dzieci bo rodzice sami zatrudnią poprzez prywatne szkoły tych belfrów profit? profit!

   • 16 10

   • zastanowią się wtedy zanim wskoczą do łóżka, niech płacą albo wyjeżdżają!!!! (1)

    • 6 3

    • do łóżka niech sobie wskakują, byle dzieci rodziły się z miłości, potrzeby serca obojga rodziców i żeby rodziców było na nie stać

     • 11 1

   • (1)

    Obowiązek szkolny wprowadziło państwo, więc niech państwo gwarantuje darmowa edukację!

    • 7 3

    • cyganie np. to omijają da się? da się, chcesz mieć bachora wykształconego jak cygan?

     • 5 3

   • i od razu zlikwidować ubezpieczenia społeczne

    Tak, wtedy zabezpieczonymi na starość będą tylko ci, którzy mają dzieci.
    Ubezpieczenia społeczne są fajne, ale mają tę wadę, że zwiększają poczucie bezpieczeństwa na starość i wtedy pojawiają się takie opinie jak powyższa.

    • 3 0

  • 41 lat i młody, dobre żarty (3)

   41 lat i młody, dobre żarty

   • 17 2

   • (1)

    ja mam 34 i też jestem młody, nie chcą mi piwa sprzedawać

    • 5 3

    • może są inne przyczyny niż wiek

     • 3 1

   • 41 lat to mlody ,ale ty nie rozumiesz tego jeszcze gimbazo....

    • 6 4

  • A potem ci frajerzy co się urodzą płacą zusy na takich poebanych singli. (4)

   • 20 5

   • (2)

    to wina systemu a nie nasza, my płacimy teraz, ktoś zapłaci za nas, wolałbym sam odkładać na emeryturę, żeby żadne posłowe ście*wojady nie kradły co pare lat tej uzbieranej kaski

    • 6 5

    • To nie wina systemu.

     Jeśli nawet ktoś by składał pieniądze, to i tak na starość musi liczyć na innych, młodszych, o lepszym zdrowiu, którzy będą wtedy w stanie pracować. Taka jest naturalna kolej rzeczy.

     • 2 1

    • Tusk zlikwidował OFE

     • 0 0

   • Już zapłacili..

    Nauczeni w domu, że wystarczy g*wniaki hurtowo trzepać, bo Państwo da pieniądze i emeryturę, będą zakładać kolejne hodowle g*wniaków.

    • 2 3

  • Jednocześnie zlikwidować państwowy fundusz emerytalny z dnia na dzień (1)

   Niech się single sami utrzymują na emeryturze albo sepuku.

   • 13 4

   • większośc by miała z utrzymaniem się problem, stać Cię na to, zeby teraz utrzymać swoich rodziców na godnym poziomie?

    • 5 3

  • Singiel? (3)

   Stary Kawaler!! A fuu! Nieużywany mięsień zanika

   • 13 4

   • mięsień? organ miałeś na myśli o jaśnie oświecony

    • 8 2

   • (1)

    singiel obecnie to nie znaczy, że nie r... :)

    • 8 2

    • Dokładnie, nawet można powiedzieć że więcej r.. niż jak nie jest singlem, takie sa teraz czasy :)

     • 3 1

  • Widzę że głupich nie sieją

   • 4 1

  • Zlikwidować 500+, nie bedzie dzieci, to nauczyciele sami z glodu wymra, jak to w przyrodzie bywa, dofinansować zawody z przyszloscia i odbudowac przemysl w Polsce. Górników zaorać i posypać solą, zęby na długo nie wyrośli.. tym tez si w d*pach poprzewracalo. i zadnych 13-tek. dla nikogo.. rok ma 12 miesiecy i dwanascie wyplat ma byc. I zero premii za normalne wykonywanie swoich obowiązków, a nie z łachą. jak polska będzie miałą tylko 12 milionów ludzi to tez dobrze, wielkiej straty nie bedzie, a i zylo bedzie sie inaczej.

   • 5 6

  • młody i 41 lat :D 7 młodość! :D super, wigoru przez nastepne tyle zyczę :)

   • 3 3

  • Rozumiem, że oddasz kasę za Twoje wykształcenie.

   • 5 1

  • 41, to już nie takiś młody, to już z górki:-)

   • 3 0

  • teraz płodzenie dzieci jest alternatywa dla pomnażania majątku

   • 0 0

 • Gdzie ta mapa? (1)

  • 9 0

  • pod ankietą

   • 1 0

 • Za PO brak podwyżek (12)

  Dodatkowo darmowe godziny karciane
  I było ok! Nie strajkowali!
  Teraz dostali podwyżki i nie jest ok! Strajkują! Gdzie tu sens i logika?!

  • 87 40

  • polityka, robią szum przed wyborami. szkoda, że na barykady wciągneli nasze dzieci.

   • 23 6

  • (2)

   Sens i logika jest taka, że jak z nimi nikt nie chciał gadać, to wiedzieli że nie podskoczą. A jak jest rząd otwarty na dialog, to korzystają z okazji. Ale do k-rwy nędzy nie takimi metodami! Nie kosztem dzieci!

   • 21 9

   • A k..a czyim? (1)

    Skoro oni się dziećmi zajmują, to strajk nauczycieli zawsze będzie w jakiś sposób kosztem dzieci. A jakby strajkowali w wakacje, to nikt by ich nie słuchał. Muszą to zrobić w trakcie roku szkolnego, bo inaczej to nie ma sensu. A obecny rząd ma to na sumieniu w porównaniu z PO, że zrobił mega burdel w szkolnictwie swoją deformą i to też jest powód, który ostatecznie do tego strajku doprowadził. Szkoły do dzisiaj sobie nie poradziły z i**otycznymi pomysłami Zalewskiej i spółki, i to się też odbija na nauczycielach, proste. Rząd, który zrobił taką krzywdę dzieciom w kwestii edukacji powinien w tej sytuacji podkulić ogon, dać podwyżki i zamknąć temat, a nie jeszcze się zachowywać jak panowie na włościach, co to im niewolnicy podskakują ...

    • 7 7

    • Zgadzam się w 100 procentach.

     • 3 3

  • (4)

   Nie strajkowali bo siła nabywcza pieniądza była inna. Nie zauważyłeś, że od kiedy jest 500+ wszystko poszło do góry.

   • 8 16

   • wszystko poszło do góry i tzw koszyk Kaczyńskiego podrożał o 1000 zł:)))??? (3)

    • 7 3

    • Policz (2)

     ile podrożały usługi i podstawowe produkty. Chleb jest obecnie droższy o prawie 100% niż był 2-3 lata temu, prąd zdrożał drastycznie, bo pakują kasę w nierentowne górnictwo i co z tego, że Kowalski za prąd jeszcze drożej nie zapłaci, ale firmy zapłacą i ceny wszystkie, czym operują podniosą, bo czemu mają rentowność sobie obniżać, artykuły spożywcze inne niż chleby tęż podrożały o kilkadziesiąt procent. Kto tego nie widzi i wierzy w liczby przedstawiane przez GUS, to jego problem

     • 2 4

     • Dyskutujesz z botem.

      Szkoda czasu. On tu jest w pracy.

      • 3 2

     • mnie teraz stać na te droższe usługi

      za tuska wszystko robiłem sam

      • 0 0

  • POlityka.

   Zmieciemy ten rząd i wróci nasze PO. I będzie nam dobrze. :))

   • 7 7

  • Typowa gadka leminga "a za po..." xD

   • 2 6

  • nagonka po

   po dziala. nic nie potrafią ale potrafią szkodzić

   • 1 2

 • Zachciało im się strajku...!!!! (12)

  Przez ich strajk, dzieci ,młodzież szkolna będą w domu do 24.04 wliczając w to przerwę na testy i przerwę świąteczną. Jeśli strajk będzie trwał 2 tyg , to o 2 tyg będzie przesunięte zakończenie roku szkolnego!!!
  Nauczyciele robią to kosztem dzieci, uważam że podwyżki ok, ale nie dla wszystkich bo są nauczyciele z powołania co naprawdę przekażą wiedzę i są nauczyciele co nawet dobrze nie zrobią programu a ich poziom kultury i szacunku (krzyczą, stresują, poniżają ) do dzieci jest poniżający, a dyrekcja nic z tym nie robi....

  • 108 49

  • niech strajkują w wakacje a nie wykorzystują dzieci i sprawiają ogromne problemy rodzicom. (2)

   • 22 10

   • Aleś ty mądry :) (1)

    • 8 7

    • Mądry inaczej.

     • 3 4

  • (2)

   Zgadzam się z opinią. Trafić na dobrego nauczyciela to luksus.... Teraz każdy może skończyć pedagogika, zarówno na prywatnej uczelni czy państwowej na UG też łatwo się dostać. Powinni wprowadzić obowiązkowe testy dla tych ludzi sprawdzające czy nadają się di takiej pracy.... A potem słuchamy... O przemocy w mediach...

   • 20 3

   • (1)

    łatwo, niełatwo ale jak widać tobie się to nie udało
    :)

    • 3 6

    • No łatwo.. W zeszłym roku np UG robiło dodatkowa rekrutację..
     Ja dostałam się na biotechnologie... Nie interesuje mnie zawód "dla każdego" mam ambicje.

     • 0 0

  • (4)

   Nie mam nic przeciwko temu, żeby nauczyciele zablokowali miasto, jakieś istotne skrzyżowania, czy coś. Nawet w każdym mieście. Na pewno zwróciliby uwagę na siebie i swoje roszczenia. Nawet nie przeszkadzałyby mi wówczas barykady i palenie opon, bo każdy ma prawo protestu. Ale nie może to się odbywać kosztem dzieci zwłaszcza w terminie egzaminów.

   • 17 7

   • (2)

    Słusznie! Najpierw zajęcia dydaktyczne, potem jakaś rada, wywiadówka, w domu sprawdzenie prac itd. Potem strajk.
    Na duże skrzyżowanie się nie zgadzam bo jadę tamtędy z dziećmi na basen (a przecież kosztem dzieci).
    Zostaje zatem jakaś podmiejska łąka późnym wieczorem.
    Do BOJU!

    • 8 3

    • Tak! Wywiadówka codziennie! (1)

     Codziennie rada! Codzienne prace i ich sprawdzanie! Już mi się wymiotować chce od tej waszej goebbelsowskiej demagogii

     • 5 5

     • Baaa - od najlepszych się uczymy - wierchuszki pisowskiej. Goeobbels to przy nich mały Kazio co może sobie paski czytac w TVPis.

      • 3 4

   • Te egzaminy

    to i tak jest chory pomysł. Powinny być egzaminy wstępne do szkół średnich i tyle, i by nie było krzyku, bo do takich egzaminów i tak się dzieciaki przygotowują cały rok, jak nie dłużej. Gdyby NIErząd zrobił porządną reformę edukacji, a mieli na to i środki i możliwości, a nie kompletną deformę, to by ich teraz wszyscy po rękach całowali i wielbili pod niebiosa. A że to jest banda nieudaczników, co pokazali już w latach 2005-2007, to jest jak jest. Nauczyciele w wakacje strajkować nie będą, bo co to da?

    • 3 1

  • uuuuuuuuu ale ujadacz

   • 0 0

 • Nie mieszajcie w to naszych dzieci! (8)

  Nie dość że mają stres z egzaminami to jeszcze wy strajkujecie potęgujecie ich stres i niepewność. A każecie się zwać pedagogami!

  Nie mieszajcie w wasze rozgrywki naszych Bogu ducha winnych dzieci!
  To jest niegodziwe!

  • 104 63

  • (2)

   Dzieci to akurat są całkiem zadowolone :D

   • 15 7

   • (1)

    Najbardziej by były zadowolone jakby szkoły nie było aż do 3 króli!

    • 11 5

    • do 6 kruli

     • 11 0

  • Racja. Niech strajkują w wakacje. Na pewno wtedy coś wywalczą. Genialna jest twoja logika

   • 12 7

  • rozumiem, że apelujesz do zaleskiej...

   • 5 6

  • załosne

   Jesteście załośni. powinniście wspierać nauczycieli w tym strajku włąśnie dla dobra waszych pociech. Żałosne...

   • 7 12

  • Jaki stres?

   Przecież podstawa programowa dzisiaj to jest jakaś farsa. Moi synowie lenie prawie nic w domu nie robią, a i tak mają średnie na poziomie 4,5. Nie róbmy teraz wielkiego halo. To co dzieciaki mają teraz do zrobienia w szkole w ramach lekcji to jest 2-3 razy mniej, niż trzeba było umieć 20-30 lat temu, kiedy pokolenie obecnych rodziców chodziło do szkoły. Jak dziecko przez cały rok wkładało w naukę minimum, absolutne minimum wysiłku, to te egzaminy zda bez najmniejszego problemu. No chyba, że grało cało rok w Fortnite'a, to wtedy może mieć problem ...

   • 6 1

  • to nie są rozgrywki to walka o przetrwanie. Proponuje nauczanie indywidualne. współcześni rodzice są przecież bardzo mądrzy i

   • 0 0

 • Przez tych smierdzacych nierobów musze isc na urop bezpłatny!To powinni z własnej kasy rodzicom placic odszkodowanie (14)

  Natychmiast wprowadzic system szkolnictwa i wynagrodzenia jak na zachodzie.Ale wtedy sie okaze ze te lenie smierdzace musiały by zaczac pracowac!Tam sie nie placi ze bumelowanie.!!Zarobki nauczylieli podstawowych na zachodzie są jedne z najniższych .

  • 70 75

  • (1)

   jak wywalczę podwyżkę to ci zrekompensuję. Daj numer konta

   • 10 5

   • Nic nie wywalczycie... Pozostanie olbrzymi niesmak...

    • 0 0

  • jest coś takiego jak urlop opiekuńczy (7)

   wtedy dostajesz pieniądze z ZUSU, chyba że jesteś tak mało cenionym i niewykwalifikowanym pracownikiem ze robisz na umowie śmieciowej lub bez...

   • 12 8

   • Ale to trzeba mieć na czym czapkie nosić... nie wymagaj (3)

    • 6 3

    • Czyli dalsze okradanie reszty społeczeństwa, bo nieroby nie chcą pracować! (1)

     • 7 7

     • dla Twojej świadomości

      Pensje dla nauczycieli idą z podatków. Nawet z Twoich podatków o ile je płacisz.
      Po Twojej wypowiedzi widać, że nie słuchałeś zbytnio nauczycieli więc rozumiem Twój pogląd, że są nierobami a wręcz są niepotrzebni.
      Cieszę się, że chociaż pisać potrafisz.

      • 6 3

    • Ty juz potwierdziłes ze masz pusty dzban zamiast mózgu.

     • 5 1

   • Jak smiesz nedzo umysłowa obrazac ludzi pracujacych na innych umowach ! (2)

    W przeciwieństwie do ciebie nierobie śmierdzący oni pracują !!Takich jak ty powinno sie na zbity pysk wywalac a nie podwyżki dawac!!

    • 4 12

    • nie obrażam nikogo

     Śmiem twierdzić, że jeżeli jesteś wykwalifikowanym i wartościowym pracownikiem to nie ma problemu abyś miał/miała umowę o pracę. Jeśli pracodawca takiej umowy nie chce Ci dać i jeżeli liczysz się na rynku pracy to nic nie stoi na przeszkodzie aby zmienić pracodawcę na takiego który da Ci umowę o pracę.
     Odpowiedz sobie sam/sama kim jesteś a dopiero póżniej wywywaj innych od nierobów.

     • 6 2

    • nie jestem nauczycielem

     uważam że nauczyciele odwalają kawał dobrej roboty bo oprócz nauczania wychowują też Twoje g*wniaki kiedy Ty kopiesz rowy za najniższa krajową na umowie śmieciowej i masz pretenscje za swoje niepowodzenia życiowe do wszystkich tylko nie do siebie!

     Odpowiedziałem w Twoim języku, może teraz zrozumiesz.

     • 8 5

  • nie, to ty spróbuj czegoś nauczyć dzieci

   najlepiej dobrze, ale za darmo

   • 8 0

  • Nie ma obowiązku posiadania dzieci

   Może po prostu nie powinieneś ich mieć?

   A o placach i systemie oświaty na tzw zachodzie wiesz tyle co o astronomii.

   • 6 1

  • i**ota

   Rozmawiałem z wieloma osobami i wszystkie stwierdziły , że jesteś kompletnym i**otą. Mam nadzieję że rodzice za Ciebie się wstydzą i że nie masz dzieci bo i**otów na tym świecie wystarczy. Proponuje żebyś zabrał swoich bliskich i wyjechał z kraju najlepiej do Afryki tam się odnajdziesz. Wszyscy krzyczą wal się!!!!!!!!!!!!

   • 0 0

  • ojej

   • 0 0

 • 18h = 18 * 45 min = 18 *0.75= 13.5 (13)

  13.5 godzin tygodniowo. Minus dwa miesiace wakacji minus swieta BN minus Wielkanoc minus inne swieta. Ktos policzyl ile to jest realnie godzin tygodniowo?
  Nauczyciele - jak chcecie zarabiac to idzcie do normalnej pracy na pełen etat.

  • 102 62

  • ojej, jaka jestem styrana lekcjami plastyki, chyba prysnę na płatny roczny urlop bezpłatny:))) (4)

   tyle przygotowuję się do każdej lekcji:))

   • 18 15

   • (3)

    marna prowokacja, płatny jest 80 % , mało kto z niego korzysta
    popracuj głosem 20 lat, zobaczymy czy nie wysiądzie

    • 19 13

    • (2)

     powiedz to pani z call center

     • 19 9

     • (1)

      call center to chyba nie zawód z pasją na lata, tylko chwilowa praca na studiach? wyobrażasz sobie, że ktoś pracuje 20 lat w call center? to by było nawet dziwne, pracowałam kiedyś na studiach w call center i dla mnie to była nikomu nie potrzebna, denerwująca, irytująca praca, poprzez którą wkurzasz ludzi a ten człowiek nic nigdy nie załatwi może czasem da się oszukać lub zwieźć, nie wiem czy ktoś o zdrowych zmysłach do emerytury będzie wykonywał taką pracę

      • 7 8

      • dla ciebie call center to praca na chwilę, dla kogoś innego to praca właśnie na lata i tak samo analogicznie z pracą nauczyciela - ile ludzi tyle opinii, więc te wszystkie argumenty o wspólczuciu i zrozumieniu dla konkretnej grupy zawodowej (tu akurat nauczycieli) są od czapy

       • 3 1

  • (2)

   Naprawdę do was nie dociera, że wypisujecie bzdury? Skąd te liczby?? Moja mama całe życie pracuje w przedszkolu i w zerówce z 5 i 6 latkami. Skąd bierzecie te dane liczbowe? Ma normalnie 40 h tygodniowo. Wakacje to lipiec i połowa sierpnia, ferie nie są dniami wolnymi dla nauczycieli, święta każdy może mieć wolne jak dobrze zaplanuje dni urlopowe... ja też mam święta i majówkę wolną, bo tak planuję urlop, nie jestem nauczycielem.
   To jest normalna praca! Łatwo przychodzi wam obrażanie ludzi, nic o nich nie wiedząc.

   • 24 11

   • ile godzin w tygodniu pracuje pielęgniarka czy salowa??? (1)

    jak strajkuja to nie odchodzą od łóżek

    • 10 11

    • Odchodzą, krótka pamięć. Oczywiście, że odchodzą

     • 16 7

  • Tak niech nauczyciele idą do innej lepiej płatnej pracy. A nasze dzieci będą uczyć ludzie z łapanki bez przygotowania.

   • 12 8

  • Zapraszamy do szkoly

   Taaa... W swietle marzeń... Miedzy lekcjami nauczyciele maja dyzury na holu, nie czas wolny dla siebie, i wyobraź sobie, że prowadzenie lekcji to tylko jeden z obowiązków nauczyciela o czym wielokrotnie juz pisano... Czy gdy kierowca czeka dwie godziny na rozładunek, przygotowuje samochód do jazdy albo tankuje odlicza mu się ten czas z etatu?

   • 11 8

  • Proponuje autorowi zatrudnic sie w szkole! (1)

   Skoro to takie eldorado proponuje zatrudnic sie w szkole albo samemu uczyc swoje dzieci. Ja

   • 7 8

   • Dzieki za propozycje ale obecnie interesuje mnie tylko praca na pełen etat, ale może w przyszłości..

    • 2 1

  • kto nie umie liczyc ma prawo mieć do nauczycieli pretensje

   Aktor też pracuje tylko 3 h reszta to h.. Sprzedawca w sklepie pracuje tylko jak sprzedaje też wychodzi parę godzin tygodniowo i reszta bankowcy taksówkarze. Zacznijcie myśleć Ludzie.

   • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Wystawa Pająków
Wystawa Pająków
pokaz
maj 28-31.12
g. 10:00 - 20:00
Gdańsk, ARANEUS
Zabawa malarska w Malorcie
Zabawa malarska w Malorcie
warsztaty
wrz 20-17.12
Gdynia, Halo Kultura
Samodzielny Harpuś #83 Gdańsk Strzyża Most Weisera
Samodzielny Harpuś #83 Gdańsk Strzyża...
impreza na orientację
lis 27-5.12
g. 10:30 - 14:30
Gdańsk

Najczęściej czytane