Przedszkola i żłobki w pandemii. Ile dzieci jest pod opieką placówek?

Niezmienione pozostają dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania szkół i placówek specjalnych.
Niezmienione pozostają dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania szkół i placówek specjalnych. fot. 123rf.com/Oleg Beloborodov

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu od 29.03. do 11.04. zawieszone zostaje, z pewnymi wyjątkami, stacjonarne działanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego - wprowadza się tam nauczanie zdalne. Zamknięte zostają też żłobki. Dyrektorzy placówek są zobowiązani zapewnić dzieciom opiekę na wniosek uprawnionych rodziców. W trójmiejskich placówkach znajdowało się dziś ponad 1,3 tys. dzieci.W związku z zamknięciem przedszkoli i żłobków:

pobieram zasiłek i jestem z dzieckiem w domu 17%
nie mogę zrezygnować z pracy, dziecko jest pod opieką rodziny 24%
dziecko korzysta nadal z opieki żłobka/przedszkola 19%
nie pobieram zasiłku i jestem z dzieckiem w domu 40%
zakończona Łącznie głosów: 421
W poniedziałek w Gdańsku otwartych było 13 żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków, które przyjęły dziś pod opiekę 65 dzieci. W 17 żłobkach niesamorządowych czy klubach dziecięcych obecnych było 76 dzieci.

W 70 przedszkolach samorządowych pod opieką przebywało 284 dzieci, z kolei w 76 przedszkolach niesamorządowych przebywało 373 dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wymienionych w rozporządzeniu. W tych placówkach przebywało też 221 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Oczywiście wszyscy zostaliśmy postawieni w trudnej sytuacji w związku z narastającą liczbą zakażeń COVID-19 i decyzją rządu, aby z tego powodu ograniczyć dostęp do żłobków i przedszkoli. Rozporządzenie dotyczące zmiany organizacji pracy żłobków opublikowano w piątek, a projekt dotyczący przedszkoli i szkół podstawowych opublikowano w sobotę. Dyrektorzy placówek samorządowych otrzymali te dokumenty z Wydziału Rozwoju Społecznego. W piątek przesłano do placówek również przygotowany przez urząd wzór oświadczenia dla rodziców, których dzieci mogą korzystać z placówek. Dyrektorzy od piątku kontaktowali się z rodzicami, aby ustalić, które dzieci mogą zostać przyprowadzone. Stale zbieramy dane dotyczące liczby dzieci uczęszczających, odpowiadamy na spływające do nas pytania rodziców i pracowników. Naszym zdaniem rozporządzenia powinny być publikowane niezwłocznie po konferencji prasowej, aby minimalizować stres i frustrację. Organizacja opieki z dnia na dzień jest dla rodziców niezwykle trudna - powiedziała Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Szukasz opiekunki do dzieci? Sprawdź oferty z TrójmiastaW Sopocie pod opieka przedszkoli było dziś 42 dzieci (na 710 zapisanych ogółem) z kolei z opieki miejskiego żłobka skorzystało 4 dzieci. W świetlicy szkół podstawowych było dziś 9 dzieci.

W gdyńskich przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i grupach zerówkowych w szkołach z opieki korzystało 247 dzieci. W żłobkach było to 64 dzieci.

- Jest to dla nas wszystkich trudny i wyjątkowy czas. Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19. Wprowadzono czasowe ograniczenia działalności żłobków i przedszkoli. Rodzice, którzy skorzystają z możliwości opieki nad dzieckiem w placówkach, mogą być spokojni, że podjęte zostaną wszelkie możliwe działania, by zapewnić niezbędne bezpieczeństwo sanitarne, a dzieci będą pod fachową opieką specjalistów i pedagogów. Wierzę, że dzięki wzajemnemu wsparciu przetrwamy ten trudny okres - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
Czytaj też: Koronawirus u dzieci

Opieka nad dzieckiem na wniosek rodzicaDyrektorzy placówek są zobowiązani do zapewnienia opieki nad dzieckiem na wniosek rodziców, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużonyDodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy szkoły z powodu COVID-19 został ponownie przedłużony. Uprawnieni będą mogli z niego skorzystać do 11 kwietnia.

Czytaj też: Powrót do szkoły w połowie kwietnia? Szkoły uczą zdalnie, ale nie wszystkie

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą się starać nie tylko opiekunowie dzieci do 8. roku życia. Przysługuje on także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, w przypadku umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić swoim podopiecznym opiekę w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszczają. Świadczenie, poza zamknięciem czy też ograniczeniem funkcjonowania przez COVID-19 żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, przysługuje też, gdy z tego powodu dzieckiem nie może zająć się opiekun dzienny lub niania, z którą rodzic zawarł umowę uaktywniającą.

Świadczenie nie przysługuje jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (50)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Forum

Ogłoszenia polecane

Wydarzenia

Wystawa Pająków
Wystawa Pająków
pokaz
maj 28-31.12
g. 10:00 - 20:00
Gdańsk, ARANEUS
Zabawa malarska w Malorcie
Zabawa malarska w Malorcie
warsztaty
wrz 20-17.12
Gdynia, Halo Kultura
Trening uważności
Trening uważności
warsztaty
wrz 22-10.11
g. 16:00
Gdańsk, Mindfulness dla dzieci

Najczęściej czytane