• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Jak wypadli uczniowie?

Wioleta Stolarska
1 lipca 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty udostępniono w piątek, 1 lipca. Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty udostępniono w piątek, 1 lipca.

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Od godz. 10 uczniowie mogą sprawdzać swoje wyniki, przed nimi teraz ostatni etap rekrutacji do szkół średnich. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w tym roku uczniowie ósmych klas najlepiej poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego, najwięcej trudności sprawił im egzamin z języka niemieckiego i matematyki. Z egzaminami lepiej poradziły sobie również dziewczynki niż chłopcy.Czy wynik z egzaminów był dla ciebie zadowalający?

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 24 do 26 maja 2022 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 13, 14 i 15 czerwca br.

Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty udostępniono w piątek, 1 lipca. Za tydzień, 8 lipca, osoby, które podeszły do egzaminu, otrzymają zaświadczenia o wynikach szczegółowych.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022?Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak wypadły w 2022 roku?Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., na Pomorzu przystąpiło ok. 33 130 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym 386 uczniów - obywateli Ukrainy. W Gdańsku ze 100 szkół 5880 uczniów, w Gdyni z 41 szkół 2776 uczniów i w Sopocie z 9 szkół 356 uczniów.

W całym kraju do egzaminu w maju przystąpiło ok. 502 900 uczniów, w tym ok. 6 150 uczniów - obywateli Ukrainy.

- Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych - informuje Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
 • Przykładowe zadania z egzaminu i rozwiązania uczniów.
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej.

- Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka). Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu - dodaje dyrektor OKE w Gdańsku.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 19 września br.

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że uczniowie ósmych klas najlepiej poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego - zdobywając średnio 67 proc., później z języka polskiego zdobywając średnio 60 proc. Najwięcej trudności sprawił im egzamin z języka niemieckiego - 50 proc. i matematyki 57 proc.

We wszystkich egzaminach lepiej poradziły sobie również dziewczynki niż chłopcy.

 • Średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty 2022.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w zależności od płci uczniów.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w zależności od lokalizacji szkoły.
 • Wybory uczniów co do egzaminu z języka obcego.

Ranking szkół średnich Trójmiasto.pl. Najlepsze licea i technika 2022Rekrutacja do szkoły średniej 2022. Gdzie wpisać wyniki egzaminu?Cały czas trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Po otrzymaniu wyników egzaminów kolejnym krokiem jest uzupełnienie aplikacji w wybranych szkołach.

Do 13 lipca 2022 do godz. 14 uczniowie muszą samodzielnie wprowadzić do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów gdyńskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły. Również do 13 lipca 2022 r. do godz. 15 uczniowie muszą dostarczyć zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 jest przeprowadzana w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu. W systemie rekrutacyjnym powinniśmy znaleźć rubrykę "wyniki egzaminu ósmoklasisty" i właśnie tam wprowadzić konkretne liczby.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (185)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

W toni. Polskie pojazdy podwodne ze zbiorów NMM w Gdańsku

10 zł
wystawa

Halo, tu sztuka! Warsztaty rodzinne w Muzeum Narodowym w Gdańsku (1 opinia)

wykład / prezentacja, spotkanie, warsztaty

Sensolabium. Warsztaty rodzinne dla dzieci w spektrum autyzmu

spotkanie, wystawa, warsztaty

Najczęściej czytane