Zmiany w ulgach za pobyt w gdańskich żłobkach

Rada Miasta Gdańska podczas sesji w czwartek przyjęła uchwałę, która ujednoliciła zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 roku.
Rada Miasta Gdańska podczas sesji w czwartek przyjęła uchwałę, która ujednoliciła zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 roku. mat. prasowe

Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę określającą wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków. Od nowego roku szykują się zmiany - przyjęto możliwość 50 proc. zniżki oraz całkowitego zwolnienia z tych opłat.Potrzebujesz opieki dla malucha? Sprawdź, jakie prywatne i publiczne żłobki są w Trójmieście


Twoje dziecko korzysta z opieki w żłobku:

Zobacz wyniki (164)
Obecnie podstawowa kwota płacona przez rodziców za pobyt dziecka wynosi 517 zł. Jest to 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy i pozostanie ona w tej samej wysokości do momentu jego zmiany. Dodatkowo wnoszona jest opłata za wyżywienie w wysokości 7 zł za dzień.

Czytaj też: Pierwsze tygodnie w żłobku. "Adaptacja dziecka może trwać nawet do 3 miesięcy"

Zmiany w opłatachRada Miasta Gdańska podczas sesji w czwartek przyjęła uchwałę, która ujednoliciła zniżki w opłatach za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 r.

Utrzymano opłatę podstawową za pobyt dziecka w żłobku na poziomie 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy.

W nowym roku kalendarzowym rodzice będą mogli korzystać ze zniżek, które wynosić będą 50 proc. opłaty za pobyt dziecka w żłobku, na dziecko:
  • na które pobierany jest zasiłek rodzinny,
  • z rodziny wielodzietnej,
  • którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia albo do 21 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole, albo do 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej i legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj też: Nowe przedszkola i żłobki w Trójmieście. Gdzie znaleźć opiekę dla dziecka?

Możliwe będzie także całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt w żłobku dzieci:
  • z niepełnosprawnością,
  • wychowywanych przez rodzica skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku do domu samotnej matki lub do innej specjalistycznej placówki, który w okresie pozostawania bez pracy zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia,
  • objętych opieką przez rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą.

Dodatkowo określona została maksymalna kwota, która będzie mogła być pobierana za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 0,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy. W nowym roku opłata za wyżywienie będzie ulegała sukcesywnemu wzrostowi do kwoty nieprzekraczającej 9 zł za dzień, co wiąże się z postępującym procesem inflacji. Wprowadzono również możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie dzieci, których rodzice dostarczać będą własne posiłki ze względu na indywidualną, wysokospecjalistyczną dietę leczniczą.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (22)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Forum

Wydarzenia

Wystawa Pająków
Wystawa Pająków
pokaz
maj 28-31.12
g. 10:00 - 20:00
Gdańsk, ARANEUS
Zabawa malarska w Malorcie
Zabawa malarska w Malorcie
warsztaty
wrz 20-17.12
Gdynia, Halo Kultura
Samodzielny Harpuś #83 Gdańsk Strzyża Most Weisera
Samodzielny Harpuś #83 Gdańsk Strzyża...
impreza na orientację
lis 27-5.12
g. 10:30 - 14:30
Gdańsk

Najczęściej czytane