Miejsce przyjazne dzieciom

Wydział zabaw w ECS

Wydział zabaw mieści się na parterze Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i bardzo różni się od wszystkich innych, tego typu atrakcji.Przychodzą tu dzieci ze swoimi rodzicami/opiekunami i czas w sali zabaw spędzają wspólnie. Mogą korzystać z wielu atrakcji przygotowanych z myślą o nich, m.in. z mobilnych stanowisk połączonych w przestrzeń zabawy i nauki. Dzieciaki dowiedzą się tu m.in. tego, co oznacza słowo „solidarnie”, a również tego, ile dobrego można zdziałać wspólną pracą.Z atrakcji korzystać mogą dzieci do 10 roku życia w towarzystwie rodziców/opiekunów. Jedna osoba dorosła może sprawować opiekę maksymalnie nad trójką dzieci.O każdej pełnej godzinie do Wydziału zabaw wchodzi maksymalnie 75-osobowa grupa.GODZINY OTWARCIA
Wydział czynny jest 7 dni w tygodniu, w miesiącach maj–wrzesień w godz. od 10 do 20, między październikiem a kwietniem w godz. od 10 do 18.BILET WSTĘPU
▪ dla dziecka i opiekuna, na 1 godzinę - 5 zł/os.
▪ bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na 1 godzinę - 2,5 zł/os.

forum rodzina i dziecko

Najczęściej czytane