• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Egzamin ósmoklasisty 2023. Rekrutacja do szkoły średniej rusza 15.05

Wioleta Stolarska
15 marca 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (87)
Od roku szkolnego 2022/2023 zmieniony został termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj. W tym roku zostanie on przeprowadzony już po raz piąty. Od roku szkolnego 2022/2023 zmieniony został termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj. W tym roku zostanie on przeprowadzony już po raz piąty.

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024 rusza 15 maja. Uczniowie ósmych klas na złożenie podania o przyjęcie do szkoły średniej w Trójmieście będą mieli czas do 20 czerwca. Jak i kiedy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej? Kiedy dostarczyć dokumenty i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także świadectwo ukończenia szkoły podstawowej? Czy uczeń, który złoży dokumenty do wybranych szkół, będzie mógł zmienić zdanie i przenieść podanie do innej placówki? O tym, czy się dostaną, decyduje liczba zdobytych punktów m.in. z egzaminu ósmoklasisty i ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Podpowiadamy, jakie są najważniejsze terminy w rekrutacji 2023/24.Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół średnich 2023 w Trójmieście

Na jaki rodzaj szkoły średniej się zdecydujesz?

Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich rozpocznie się za dwa miesiące - 15 maja, a zakończy na początku sierpnia. O tym, do jakiej szkoły aplikować, ósmoklasiści myślą jednak zdecydowanie wcześniej. Dokumenty muszą dostarczyć bowiem jeszcze przed poznaniem wyników egzaminów ósmoklasisty.

Wszystko wskazuje na to, że pod koniec roku szkolnego 2022/2023 kolejny raz absolwentów szkół podstawowych czeka trudna rekrutacja do szkół średnich ze względu na podwójny rocznik.

Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024? Ilu kandydatów będzie ubiegać się o jedno miejsce w najlepszych placówkach? O czym powinni pamiętać uczniowie?

Jakie są progi punktowe do szkół średnich i jak policzyć punkty w rekrutacji? Jakie są progi punktowe do szkół średnich i jak policzyć punkty w rekrutacji?

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024: jak wygląda harmonogram?Według informacji z rozporządzenia pomorskiego kuratora oświaty najważniejsze terminy w rekrutacji do szkół średnich to:
 1. od 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
 2. od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, wstępnego, przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 3. do 12 maja 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez dyrektorów szkół, o terminach przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji lub prób sprawności (m.in. szkoły sportowe, dwujęzyczne).
 4. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoty podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku (w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie) z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
 5. od 31 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. (II termin do 6 lipca 2023 r.) - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej - dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu.
 6. I termin do 14 czerwca 2023 r.; II termin do 7 lipca 2023 r. - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 7. do 12 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 8. do 18 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 9. 19 lipca 2023 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 10. od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 11. od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 12. 27 lipca 2023 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 13. 27 lipca 2023 r. do godz. 14:00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 14. 28 lipca 2023 r. - opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu? Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu? "Czeka nas kolejny podwójny rocznik"

Kiedy egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023?Od roku szkolnego 2022/2023 zmieniony został termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj. W tym roku zostanie on przeprowadzony już po raz piąty. Zrezygnowano też z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem, do którego musi przystąpić każdy uczeń ósmej klasy, żeby ukończyć szkołę podstawową.

Do egzaminu ósmoklasisty 2023 zostało jeszcze ponad 2 miesiące. Uczniowie mają więc nieco więcej czasu na przygotowania.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2023:
 • język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00
 • matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9:00

W terminie dodatkowym egzaminy odbędą się w czerwcu:
 • język polski - 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) - godz. 9:00
 • matematyka - 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 r. (środa) - godz. 9:00


Egzamin ósmoklasisty: jakie będą wymagania?W 2023 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla przedmiotów egzaminacyjnych. Ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin ósmoklasisty w 2023 r.? Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać na egzaminie ósmoklasisty, dlatego egzaminu nie można nie zdać.

Nowy ranking szkół podstawowych 2023 w Trójmieście Nowy ranking szkół podstawowych 2023 w Trójmieście

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.?Wyniki uczniowie poznają 3 lipca 2023 r. Zostaną podane na stronie wyniki.edu.pl. Każdy uczeń otrzyma w szkole login i hasło służące do logowanie się na tej stronie.

Uczniowie będą mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną 6 lipca 2023 r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Świadectwa ukończenia klasy ósmej uczniowie odbiorą w dniu zakończenia roku szkolnego - 23 czerwca 2023 r.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (87)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum

Wydarzenia

Wystawa budowli z klocków Lego (2 opinie)

(2 opinie)
33 - 35 zł
wystawa

Unikaj statków, gdzie nie mają zwierząt. Zwierzęta na Darze Pomorza - wystawa czasowa (3 opinie)

(3 opinie)
28 zł
wystawa

Kosmiczna Baza - Mobilne Centrum Nauki

35 zł
wystawa

Najczęściej czytane